Achiziţii publice 2023

Anunţuri – Achiziții publice 

 

31.10.2023

Anunțul de publicitate pentru achiziționarea de servicii de reparare pentru un driver din libraria de benzi Overland NEO 2000e este publicat în SEAP cu numărul ADV1393335/30.10.2023.

26.10.2023

Documentația completă pentru derularea procedurii de Licitație Deschisă pentru atribuirea Acordului Cadru pentru servicii de transport aerian pentru intervalul ianuarie 2024 - decembrie 2027, poate fi regasită în SEAP, având Anunțul de participare numărul CN1061132/26.10.2023.

23.10.2023

Anunțul de publicitate pentru achiziționarea de Servicii de suport anual Micro Focus Business Support pentru Data Protector este publicat în SEAP cu numărul ADV1391575/23.10.2023.

17.10.2023

Anunțul de publicitate pentru Furnizarea unui UPS pentru rack rețea este publicat în SEAP cu numărul ADV1390559/17.10.2023.

04.09.2023

Anunțul de publicitate pentru Furnizare și instalare Soluție integrată hardware și software de asigurare a securității sistemului informatic al OSIM este publicat în SEAP cu numărul ADV1381877/31.08.2023.

12.06.2023

Documentația completă pentru derularea procedurii de Licitație Deschisă pentru atribuirea unor contracte pentru diferite Echipamente, Software și Servicii - 9 Loturi, poate fi regasită în SEAP, având Anunțul de participare nr.  CN1056096 / 10.06.2023.

06.06.2023

Documentația completă pentru derularea procedurii de Licitație Deschisă pentru atribuirea contractului pentru Modernizare rețea voce-date, poate fi regasită în SEAP, având Anunțul de participare nr.  CN1055894/ 02.06.2023.

12.05.2023

Documentația completă pentru derularea procedurii de Licitație Deschisă pentru atribuirea Acordului Cadru pe 24 de luni pentru achiziția de tonere, poate fi regasită în SEAP, având Anunțul de participare nr.  CN1055079/12.05.2023.


 

Centralizatorul Achizițiilor Publice

 


 

Contracte achiziţii publice

 

Contract – Servicii parcare
Contract – Servicii de televiziune digitală
Contract – Servicii de transfer de date WI-FI
Contract – Servicii de telefonie fixă
Act adițional – Sistem securitate
Contract subsecvent – Servicii de telefonie mobilă
Contract – Prestări servicii RSVTI
Contract – Prestări servicii SSM, SU
Contract – Servicii de spălătorie auto
Contract – Intralegis
Contract – Servicii mentenanță ascensoare
Contract – Servicii întreținere imprimante
Contract – Servicii închiriere parcare
Contract – Servicii mentenanță climatizare
Contract – Servicii de internet
Contract – Servicii DDD
Contract – Servicii apă
Contract – Servicii PFA
Contract – Servicii pază


 

Programul anual al achizițiilor publice al O.S.I.M.

 


 

Arhivă

2022

Anunţuri – Achiziții publice 

03.11.2022

Anunțul de publicitate pentru achiziționarea unui număr de 20 Licențe Windows 10 este publicat în SEAP având numărul ADV1326374/03.11.2022.

03.11.2022

Anunțul de publicitate pentru achiziționarea unui număr de 2 Licențe Visio este publicat în SEAP având numărul ADV1326377/03.11.2022.    

01.11.2022

Anunțul de publicitate pentru achiziționarea unui număr de 1000 de broșuri pentru proiectul " Consolidarea capacităţii de implementare şi evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordonează Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Ministerul Economiei - cod SMIS 127610” este publicat în SEAP având nr.ADV1325910/01.11.2022.

25.10.2022

Documentație pentru Negocierea fără publicare prealabilă, pentru achiziționarea Serviciilor de furnizare energie electrică prin încheierea unui Acord cadru pe o perioadă de 24 luni. Documentația se adresează doar operatorilor economici care au primit invitație din partea OSIM, conform procedurii de atribuire din Legea 98/2016.

Documentație de atribuire Negociere fără publicare Acord cadru 24 luni energie electrică

19.10.2022

Anunțul de publicitate pentru Servicii migrare de la Windows Server 2008 la Windows Server 2019, poate fi regăsit în SEAP, având Anunțul de publicitate numărul ADV1291329/18.10.2022.

13.09.2022

Documentația completă pentru derularea Procedurii Simplificate pentru Atribuirea unor contracte pentru diferite licențe - 10 Loturi,  poate fi regăsită în SEAP, având Anunțul de participare simplificat nr. SCN1114005/13.09.2022.

18.07.2022

Documentația de atribuire pentru 12 Loturi ( Echipamente, Software și Servicii) este publicată integral în SEAP, având Anunțul de participare CN1045003/16.07.2022.

20.06.2022

Licitația deschisă pentru  Modernizare rețea voce-date, poate fi regăsită în SEAP, având Anunțul de Participare NR. CN1043902 / 18.06.2022.

16.05.2022

Anunțul de publicitate pentru Servicii de suport tehnic pentru realizarea migrării de Active Directory pentru Primary Domain Controller şi Backup Domain Controller, poate fi regăsit în SEAP, având Anunțul de publicitate numărul ADV1291329/12.05.2022.

13.04.2022

Anunțul de consultare a pieței pentru  ”Valoarea estimată a serviciilor de elaborare a unui Caiet de sarcini pentru servicii de proiectare pentru lucrări de reabilitare/reamenjare/restaurare pentru sediul OSIM” poate fi regăsit în SEAP, având numărul MC1019528 din data de 13.04.2022.

07.04.2022

Anunțul de consultare a pieței pentru  Servicii de întocmire a documentației de proiectare în vederea obținerii avizului de proiect acordat de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pentru sistemul de securitate al OSIM, poate fi regăsit în SEAP, având Anunțul de consultare al pieței  numărul MC1019412/07.04.2022.

06.04.2022

Anunțul de publicitate pentru  Servicii de administrare, suport tehnic si mentenanță infrastructură hardware și administrare aplicații OSIM, poate fi regăsit în SEAP, având Anunțul de publicitate numărul ADV1282923/06.04.2022.

05.04.2022

Anunțul de publicitate pentru Servicii de suport tehnic pentru realizarea migrării de Active Directory pentru Primary Domain Controller şi Backup Domain Controller, poate fi regăsit în SEAP, având Anunțul de publicitate numărul ADV1282559/05.04.2022.

31.03.2022

Documentația completă pentru derularea procedurii de Licitație Deschisă pentru atribuirea de Acorduri Cadru pe 24 de luni pentru achiziția de energie electrică și gaze naturale pentru sediul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, poate fi regasită în SEAP, având Anunțul de participare nr.  CN1040914/31.03.2022.

25.03.2022

Anunțul de consultare a pieței pentru  Servicii de întocmire a documentației de proiectare în vederea obținerii avizului de proiect acordat de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pentru sistemul de securitate al OSIM, poate fi regăsit în SEAP, având Anunțul de consultare al pieței  numărul MC1019174/25.03.2022.

24.02.2022

Documentația completă pentru derularea Procedurii Simplificate pentru atribuirea unui Contract  pentru Servicii de curățenie în sediul OSIM 2022,  poate fi regăsită în SEAP, având Anunțul de participare simplificat nr. SCN 1101726/24.02.2022.

15.02.2022

Documentația completă pentru derularea procedurii de Licitație Deschisă pentru atribuirea unui Acord cadru pentru Servicii bancare de încasare prin mijloace online, pentru încasarea taxelor percepute de către OSIM prin intermediul cardurilor de debit și a cardurilor de credit, poate fi regasită în SEAP, având Anunțul de participare nr. CN 1039393/15.02.2022.


 

Centralizatorul Achizițiilor Publice

 


 

Contracte achiziţii publice

Contract – Prestarea activității de pază, supraveghere și control pentru obiectivul O.S.I.M.
Contract – Prestări servicii PFA
Contract – Prestări servicii PFA
Contract – Prestări servicii PFA
Contract – Servicii de televiziune digitală
Contract – Servicii de transfer de date WI-FI
Contract – Servicii de telefonie fixă
Contract – Sistem integrat de securitate al O.S.I.M.
Contract – Servicii de telefonie mobilă și transfer de date
Contract – Prestări servicii SSM, SU și RSVTI
Contract – Servicii de spălătorie auto
Contract – Intralegis
Contract – Revizia tehnică a instalațiilor de ascensor


 

Programul anual al achizițiilor publice al O.S.I.M.

 

 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.