Comisie contestații - Mărci

Persoană de contact Direcția Juridică:  Iulia Zikeli
Telefon: 021.306.08.00

 

CITAȚII

26.06.2024 :

Citaţii: CCM 231/2023 

           CCM 231/2023 

           CCM 231/2023 

           CCM 231/2023 

20.05.2024 :

Citaţii: CCM 218/2023 

30.04.2024 :

Citaţii: CCM 5/2024

           CCM 34/2024

           CCM 239/2023

           CCM 218/2023

05.04.2024

Citaţii: CCM 203/2023

           CCM 220/2023

           CCM 230/2022

           CCM 235/2023

14.03.2024

Citaţii: CCM 185/2023

13.02.2024 :

Citaţii: CCM 226/2023

26.01.2024 :

Citaţii: CCM 120/2022

12.01.2024

Citaţii: CCM 159/2023


LISTE DE ȘEDINȚĂ

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 04.07.2024

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 03.07.2024

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 27.06.2024 

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 26.06.2024

ANEXĂ - LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 30.05.2024

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 30.05.2024

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 29.05.2024

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 28.05.2024 

ANEXĂ - LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 23.04.2024

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 24.04.2024

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 23.04.2024

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 22.04.2024 

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 28.03.2024

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 27.03.2024

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 26.03.2024  

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 29.02.2024

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 28.02.2024

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 27.02.2024  

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 31.01.2024 

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 30.01.2024

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 30.01.2024

LISTA DE ŞEDINŢĂ cu dosarele de Contestaţie mărci programate pentru soluţionare în ziua de 29.01.2024


PRONUNȚĂRI

Pronunțări din 11.07.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 04.07.2024

Pronunțări din 11.07.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 27.06.2024

Pronunțări din 11.07.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 26.06.2024

Pronunțări din 04.07.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 04.07.2024

Pronunțări din 03.07.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 03.07.2024

Pronunțări din 27.06.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 27.06.2024

Pronunțări din 26.06.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 26.06.2024

Anexă - Pronunțări din 18.06.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 30.05.2024

Pronunțări din 18.06.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 30.05.2024

Pronunțări din 18.06.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 28.05.2024

Pronunțări din 06.06.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 30.05.2024

Pronunțări din 06.06.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 29.05.2024

Pronunțări din 06.06.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 28.05.2024

Anexă - Pronunțări din 30.05.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 30.05.2024

Pronunțări din 30.05.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 30.05.2024

Pronunțări din 29.05.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 29.05.2024

Pronunțări din 28.05.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 28.05.2024

Pronunțări din 14.05.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 24.04.2024

Anexă - Pronunțări din 14.05.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 23.04.2024

Pronunțări din 14.05.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 23.04.2024

Pronunțări din 14.05.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 22.04.2024

Pronunțări din 24.04.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 24.04.2024

Anexă - Pronunțări din 23.04.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 23.04.2024

Pronunțări din 23.04.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 23.04.2024

Pronunțări din 22.04.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 22.04.2024

Pronunțări din 16.04.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 28.04.2024

Pronunțări din 16.04.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 27.04.2024

Pronunțări din 16.04.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 26.04.2024

Pronunțări din 28.03.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 28.03.2024

Pronunțări din 27.03.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 27.03.2024

Pronunțări din 26.03.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 26.03.2024

Pronunțări din 20.03.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 29.02.2024

Pronunțări din 14.03.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 29.02.2024

Pronunțări din 14.03.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 28.02.2024

Pronunțări din 14.03.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 27.02.2024

Pronunțări din 29.02.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 29.02.2024

Anexă - Pronunțări din 28.02.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 28.02.2024

Pronunțări din 28.02.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 28.02.2024

Pronunțări din 27.02.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 27.02.2024

Pronunțări din 13.02.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 31.01.2024

Pronunțări din 13.02.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 30.01.2024

Pronunțări din 13.02.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 29.01.2024

Pronunțări din 31.01.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 31.01.2024

Pronunțări din 30.01.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 30.01.2024

Pronunțări din 30.01.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 30.01.2024

Pronunțări din 29.01.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 29.01.2024

Pronunțări din 03.01.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 13.12.2023

Pronunțări din 03.01.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 12.12.2023
 


 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.