100 DE ANI DE PROTECȚIE A MĂRCILOR, EVOLUȚII, PERSPECTIVE, PROVOCĂRI

În perioada 23-25.10.2018 se desfășoară la Sinaia lucrările seminarului ”100 de ani de protecție a mărcilor; evoluții, perspective, provocări”.

Un periplu fascinant prin istoria mărcilor românești de ieri și de azi, regimul juridic al mărcilor istorice, proceduri judiciare în fața instanțelor naționale și europene având ca obiect marca, protejarea patrimoniului cultural, sunt câteva din temele ce au fost dezbătute în cadrul acestui eveniment deosebit de important pentru specialiștii din domeniul proprietății industriale.

Principalele modificări legislative privind legea mărcilor, reaua credință ca motiv de refuz și anulare a înregistrării mărcilor, noutățile din domeniul protecției desenelor și modelelor industriale, provocările proiectelor OSIM-EUIPO sunt temele care vor fi supuse discuției și vor încheia acest seminar dedicat Centenarului Marii Uniri.

Materiale prezentate în cadrul Seminarului

„Prima lege a mărcilor aprilie 1879 – Istoria mărcilor de ieri şi de azi”
        Lector: Mitriţa HAHUE, Şef Serviciu Mărci şi Indicaţii Geografice – OSIM
„Proceduri judiciare în faţa instanţelor naţionale şi europene având ca obiect marca”
        Lector: Crina Nicoleta FRISH – avocat, consilier PI, Cabinet Frish & Partners
„Regimul juridic al mărcilor istorice”
        Lector: Mihai ENACHE – consilier PI, Cabinet Ratza & Ratza
„De la lume adunate şi acum diseminate”
        Lector: Ştefan COCOŞ – consilier PI
„De la lume adunate şi acum diseminate”„Mărci şi indicaţii geografice – Semne de înaltă valoare simbolică; Protejarea patrimoniului cultural”
        Lector: Delia BELCIU – avocat, consilier PI, Cabinet DB Law Office
„Din practica comisiei de contestaţii Mărci OSIM”
        Lectori: Carmen SOLZARU – Şef Serviciu Contestaţii Revocări
                    Mirela DINU – consilier juridic Serviciul Contestaţii Revocări
„Istoria mărcii URSUS”
        Lector: Mihai ENACHE – consilier PI, Cabinet Ratza & Ratza
„Din practica proprietăţii industriale”
        Lector: Constantin GHIŢĂ – consilier PI, cabinet Ghiţă Office
„Principalele modificări legislative privind legea mărcilor”
  – Flux procedură de înregistrare a mărcii
        Lector: Graţiela COSTACHE – Şef Serviciu Juridic, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene
„Proiecte EUIPO” – Provocări, Rezultate privind implementarea celor mai importante proiecte încheiate între OSIM-EUIPO.”
        Lectori: Adriana ATANASOAIE – Şef Serviciu Baze de Date și Sisteme Informatice OSIM
                    Raluca GLISCĂ – reprezentant EUIPO
„Practica Republicii Moldova în contextul implementării Ghidului de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor”
        Lector: Ludmila COCIERU – Şef Secţie Mărci Internaţionale, Direcţia Mărci şi Design Industrial Agenţia de Stat
                                                   pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova
„Reaua credinţă ca motiv de refuz şi de anulare a înregistrării mărcii”
        Lector: Sonia FLOREA – avocat, consilier PI, Cabinet Florea Gheorghe şi Asociaţii
„De la brevet la marcă”
        Lector: Elisabeta BERCEANU – Expert Serviciul Marketing OSIM
„Noutăţi în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate industrială”
        Lector: Cătălin NIŢU – Director Direcţia Juridică, Contestaţii, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene – OSIM
„Noutăţi în domeniul protecţiei desenelor şi modelelor industriale”
        Lector: Alice POSTĂVARU – Şef Serviciu Desene şi Modele OSIM

100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.