Cereri de înregistrare marcă - 2011

BOPI nr.  1/2011, partea I – CERERI:
BOPI nr.  1 / 2011 / 1 Cereri depuse între 30 decembrie 2010 – 5 ianuarie 2011, publicat în data de 6 ianuarie
BOPI nr.  1 / 2011 / 2 Cereri depuse între 6 ianuarie 2011 – 12 ianuarie 2011, publicat în data de 13 ianuarie
BOPI nr.  1 / 2011 / 3 Cereri depuse între 13 ianuarie 2011 – 19 ianuarie 2011, publicat în data de 20 ianuarie
BOPI nr.  1 / 2011 / 4 Cereri depuse între 20 ianuarie 2011 – 26 ianuarie 2011, publicat în data de 27 ianuarie

BOPI nr.  2/2011, partea I – CERERI:
BOPI nr.  2 / 2011 / 5 Cereri depuse între 27 ianuarie 2011 – 2 februarie 2011, publicat în data de 3 februarie
BOPI nr.  2 / 2011 / 6 Cereri depuse între 3 februarie 2011 – 9 februarie 2011, publicat în data de 10 februarie
BOPI nr.  2 / 2011 / 7 Cereri depuse între 10 februarie 2011 – 16 februarie 2011, publicat în data de 17 februarie
BOPI nr.  2 / 2011 / 7 Cereri indicaţii geografice depuse între 10 februarie 2011 – 16 februarie 2011, publicat în data de 17 februarie
BOPI nr.  2 / 2011 / 8 Cereri depuse între 17 februarie 2011 – 23 februarie 2011, publicat în data de 24 februarie

BOPI nr.  3/2011, partea I – CERERI:
BOPI nr.  3 / 2011 /  9 Cereri depuse între 24 februarie 2011 – 2 martie 2011, publicat în data de 3 martie
BOPI nr.  3 / 2011 /10 Cereri depuse între 3 martie 2011 – 9 martie 2011, publicat în data de 10 martie
BOPI nr.  3 / 2011 /11 Cereri depuse între 10 martie 2011 – 16 martie 2011, publicat în data de 17 martie
BOPI nr.  3 / 2011 /12 Cereri depuse între 17 martie 2011 – 23 martie 2011, publicat în data de 24 martie
BOPI nr.  3 / 2011 /13 Cereri depuse între 24 martie 2011 – 30 martie 2011, publicat în data de 31 martie

BOPI nr.  4/2011, partea I – CERERI:
BOPI nr.  4 / 2011 /14 Cereri depuse între 31 martie 2011 – 6 aprilie 2011, publicat în data de 7 aprilie
BOPI nr.  4 / 2011 /14 Cereri indicaţii geografice depuse între 31 martie 2011 – 6 aprilie 2011, publicat în data de 7 aprilie
BOPI nr.  4 / 2011 /15 Cereri depuse între 7 aprilie 2011 – 13 aprilie 2011, publicat în data de 14 aprilie
BOPI nr.  4 / 2011 /16 Cereri depuse între 14 aprilie 2011 – 20 aprilie 2011, publicat în data de 21 aprilie
BOPI nr.  4 / 2011 /17 Cereri depuse între 21 aprilie 2011 – 27 aprilie 2011, publicat în data de 28 aprilie

BOPI nr.  5/2011, partea I – CERERI:
BOPI nr.  5 / 2011 /18 Cereri depuse între 28 aprilie 2011 – 4 mai 2011, publicat în data de 5 mai
BOPI nr.  5 / 2011 /19 Cereri depuse între 5 mai 2011 – 11 mai 2011, publicat în data de 12 mai
BOPI nr.  5 / 2011 /20 Cereri depuse între 12 mai 2011 – 18 mai 2011, publicat în data de 19 mai
BOPI nr.  5 / 2011 /21 Cereri depuse între 19 mai 2011 – 25 mai 2011, publicat în data de 26 mai
BOPI nr.  5 / 2011 /22 Cereri depuse între 26 mai 2011 – 1 iunie 2011, publicat în data de 2 iunie

BOPI nr.  6/2011, partea I – CERERI:
BOPI nr.  6 / 2011 /23 Cereri depuse între 2 iunie 2011 – 8 iunie 2011, publicat în data de 9 iunie
BOPI nr.  6 / 2011 /24 Cereri depuse între 9 iunie 2011 – 15 iunie 2011, publicat în data de 16 iunie
BOPI nr.  6 / 2011 /25 Cereri depuse între 16 iunie 2011 – 22 iunie 2011, publicat în data de 23 iunie
BOPI nr.  6 / 2011 /26 Cereri depuse între 23 iunie 2011 – 29 iunie 2011, publicat în data de 30 iunie

BOPI nr.  7/2011, partea I – CERERI:
BOPI nr.  7 / 2011 /27 Cereri depuse între 30 iunie 2011 – 6 iulie 2011, publicat în data de 7 iulie
BOPI nr.  7 / 2011 /28 Cereri depuse între 07 iulie 2011 – 13 iulie 2011, publicat în data de 14 iulie
BOPI nr.  7 / 2011 /29 Cereri depuse între 14 iulie 2011 – 20 iulie 2011, publicat în data de 21 iulie
BOPI nr.  7 / 2011 /30 Cereri depuse între 21 iulie 2011 – 27 iulie 2011, publicat în data de 28 iulie

BOPI nr.  8/2011, partea I – CERERI:
BOPI nr.  8 / 2011 /31 Cereri depuse între 28 iulie 2011 – 3 august 2011, publicat în data de 4 august
BOPI nr.  8 / 2011 /32 Cereri depuse între 4 august 2011 – 10 august 2011, publicat în data de 11 august
BOPI nr.  8 / 2011 /33 Cereri depuse între 11 august 2011 – 17 august 2011, publicat în data de 18 august
BOPI nr.  8 / 2011 /34 Cereri depuse între 18 august 2011 – 24 august 2011, publicat în data de 25 august
BOPI nr.  8 / 2011 /35 Cereri depuse între 25 august 2011 – 31 august 2011, publicat în data de 1 septembrie

BOPI nr.  9/2011, partea I – CERERI:
BOPI nr.  9 / 2011 /36 Cereri depuse între 1 septembrie 2011 – 7 septembrie 2011, publicat în data de 8 septembrie
BOPI nr.  9 / 2011 /37 Cereri depuse între 8 septembrie 2011 – 14 septembrie 2011, publicat în data de 15 septembrie
BOPI nr.  9 / 2011 /38 Cereri depuse între 15 septembrie 2011 – 21 septembrie 2011, publicat în data de 22 septembrie
BOPI nr.  9 / 2011 /39 Cereri depuse între 22 septembrie 2011 – 28 septembrie 2011, publicat în data de 29 septembrie

BOPI nr.  10/2011, partea I – CERERI:
BOPI nr.10 / 2011 /40 Cereri depuse între 29 septembrie 2011 – 5 octombrie 2011, publicat în data de 6 octombrie
BOPI nr.10 / 2011 /41 Cereri depuse între 6 octombrie 2011 – 12 octombrie 2011, publicat în data de 13 octombrie
BOPI nr.10 / 2011 /42 Cereri depuse între 13 octombrie 2011 – 19 octombrie 2011, publicat în data de 20 octombrie
BOPI nr.10 / 2011 /43 Cereri depuse între 20 octombrie 2011 – 26 octombrie 2011, publicat în data de 27 octombrie

BOPI nr.  11/2011, partea I – CERERI:
BOPI nr.11 / 2011 /44 Cereri depuse între 27 octombrie 2011 – 2 noiembrie 2011, publicat în data de 3 noiembrie
BOPI nr.11 / 2011 /45 Cereri depuse între 03 noiembrie 2011 – 09 noiembrie 2011, publicat în data de 10 noiembrie
BOPI nr.11 / 2011 /46 Cereri depuse între 10 noiembrie 2011 – 16 noiembrie 2011, publicat în data de 17 noiembrie
BOPI nr.11 / 2011 /47 Cereri depuse între 17 noiembrie 2011 – 23 noiembrie 2011, publicat în data de 24 noiembrie
BOPI nr.11 / 2011 /48 Cereri depuse între 24 noiembrie 2011 – 30 noiembrie 2011, publicat în data de 2 decembrie

BOPI nr.12/2011, partea I – CERERI:
BOPI nr.12 / 2011 /49 Cereri depuse între 2 decembrie 2011 – 7 decembrie 2011, publicat în data de 8 decembrie
BOPI nr.12 / 2011 /50 Cereri depuse între 8 decembrie 2011 – 14 decembrie 2011, publicat în data de 15 decembrie
BOPI nr.12 / 2011 /51 Cereri depuse între 15 decembrie 2011 – 21 noiembrie 2011, publicat în data de 22 decembrie
BOPI nr.12 / 2011 /52 Cereri depuse între 22 decembrie 2011 – 28 decembrie 2011, publicat în data de 29 decembrie

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.