Examen pentru dobândirea calității de Consilier în Proprietate Industrială

Dorim să vă reamintim că, data limită până la care se vor primi la sediul OSIM, dosarele de înscriere la examenul pentru dobandirea calității de consilier în proprietatea industrială este 21.04.2023.

Examenul pentru dobândirea calităţii de consilier în proprietate industrială, organizat de OSIM, va avea loc în perioada 08 - 11 mai 2023.

Informațiile privind modalitatea și termenul de obținere a adeverinței de practică, pot fi consultate pe website-ul Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială -  https://patent-chamber.ro/.

           Examenul se va desfăşura în conformitate cu prevederile O.G. nr. 66/2000 republicată, modificată şi completată de Legea nr. 331 din 17 iulie 2006 şi a Instrucţiunilor nr. 108/17.10.2002 de aplicare a O.G. nr. 66/2000, modificate prin Ordinul nr. 113/17.09.2009, pentru următoarele obiecte ale dreptului de proprietate industrială :

  • Brevete de invenţie și modele de utilitate

proba teoretică - luni, 08.05.2023, ora 9.00

probele practice - marți, 09.05.2023, ora 9.00

  • Mărci şi Indicaţii Geografice

– proba teoretică și practică - miercuri, 10.05.2023, ora 9.00

  • Desene şi Modele

– proba teoretică și practică - joi, 11.05.2023, ora 9.00

 

Probele de examen vor avea loc în incinta Facultății de Drept, din cadrul Universității Nicolae Titulescu, Amfiteatrul 3, etaj 1, Calea Văcărești 185, București.

Detalii privind condițiile de înscriere la examen și bibliografia gasiți aici:  https://www.osim.ro/anunturi-si-noutati/examen-consilieri-pi

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.