Oferte de brevete şi cereri de brevet pentru licenţă sau cesiune

Baza de date „OFERTE DE BREVETE ȘI CERERI DE BREVET PENTRU LICENȚĂ SAU CESIUNE” oferă persoanelor interesate posibilitatea culegerii de informații despre soluțiile tehnice care sunt oferite pentru a fi exploatate pe baza unor contracte de licență sau cesiune. Aceste soluții tehnice pot fi conținute de brevete de invenție și de cereri de brevet publicate.

Informațiile publicate ca urmare a solicitării conform Ofertei de invenții vor cuprinde:

  • numărul cererii de brevet/numărul de publicare al cererii/data de depozit;
  • numărul brevetului de invenţie (când cerere a fost examinată și brevetul a fost înregistrat);
  • titlul așa cum a fost publicat, cu posibilitatea accesării cererii așa cum a fost depusă de solicitant sau a brevetului deja obținut, dacă procedura a fost finalizată);
  • numele solicitantului/titularului cu datele de identificare ale acestuia;
  • datele de contact ale solicitantului/titularului sau a persoanei stabilită de acesta pentru a oferi mai multe informații despre invenția respective;
  • data când documentul respectiv a fost introdus în baza de date, urmând să fie găzduit aici timp de 6 luni sau 1 an, în funcție de tariful plătit de solicitant.

Detalii: "Oferta de invenții" :

 


Nr.cerere de brevet de invenție: a 2011 00134
Data de depozit: 16.02.2011
Nr.publicare cerere: -

Nr. brevet de invenție: 126595

Titlul invenției:  INSTALAŢIE PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI LA SOARE FOLOSIND MATERIALE RECICLATE

Solicitant / Titular: MUSTĂŢEA CONSTANTIN, COMUNA POARTA ALBĂ, CT, RO

Persoana de contact: MUSTĂŢEA CONSTANTIN, COMUNA POARTA ALBĂ, CT, RO; TEL:0734641886

Data publicării ofertei: 03.06.2024


Nr.cerere de brevet de invenție: a 2008 01018
Data de depozit: 24.12.2008
Nr.publicare cerere: -

Nr. brevet de invenție: 123622

Titlul invenției:  INSTRUMENT PENTRU EVALUAREA KINETOTERAPEUTICĂA PICIORULUI UMAN

Solicitant / Titular: COJOCARU AURORA-LILIANA, STR.LT.SACHELARIE VISARION NR.19, BL.466, SC.A, AP.6, SECTOR 2, BUCUREŞTI, RO

Persoana de contact: COJOCARU AURORA-LILIANA, STR.LT.SACHELARIE VISARION NR.19, BL.466, SC.A, AP.6, SECTOR 2, BUCUREŞTI, RO, TEL: 0788121068, E-MAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Data publicării ofertei: 19.02.2024


Nr.cerere de brevet de invenție: a 2014 00528
Data de depozit: 24.12.2008
Nr.publicare cerere: -

Nr. brevet de invenție: 130039

Titlul invenției:  INSTRUMENT DESTINAT EVALUĂRII KINETOTERAPEUTICE A PICIORULUI UMAN

Solicitant / Titular: COJOCARU AURORA-LILIANA, STR.LT.SACHELARIE VISARION NR.19, BL.466, SC.A, AP.6, SECTOR 2, BUCUREŞTI, RO

Persoana de contact: COJOCARU AURORA-LILIANA, STR.LT.SACHELARIE VISARION NR.19, BL.466, SC.A, AP.6, SECTOR 2, BUCUREŞTI, RO, TEL: 0788121068, E-MAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Data publicării ofertei: 19.02.2024


Nr.cerere de brevet de invenție: a 2005 00091
Data de depozit: 09.02.2005
Nr.publicare cerere: -

Nr. brevet de invenție: 121412

Titlul invenției:  MONTAGNE RUSSE

Solicitant / Titular: BUŞE CONSTANTIN, STR.PETALELOR NR.4, SECTOR 5, BUCUREŞTI, RO

Persoana de contact: BUŞE CONSTANTIN, STR.PETALELOR NR.4, SECTOR 5, BUCUREŞTI, RO, TEL: 0727480446, E-MAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Data publicării ofertei: 29.01.2024


Nr.cerere de brevet de invenție: a 2022 00063
Data de depozit: 09.02.2022
Nr.publicare cerere: -

Nr. brevet de invenție: 137611

Titlul invenției:  VACUMIZARE, OBŢINERE, UTILIZĂRI

Solicitant / Titular: ŢIMUCA ARTENE, STR.IZVOARELOR, BL.A, AP.26, SÂNGEORZ-BĂI, BN, RO

Persoana de contact: ŢIMUCA ARTENE, STR.IZVOARELOR, BL.A, AP.26, SÂNGEORZ-BĂI, BN, RO, TEL: 0746545702

Data publicării ofertei: 03.01.2024


Nr.cerere de brevet de invenție: a 2020 00443
Data de depozit: 27.07.2020
Nr.publicare cerere: -

Nr. brevet de invenție: 135427

Titlul invenției:  PROCEDEU DE OBȚINERE A UNUI PRODUS DIN CARNE CU CARACTERISTICI NUTRIȚIONALE ÎMBUNĂTĂȚITE ȘI PRODUSUL ASTFEL OBȚINUT

Solicitant / Titular: BOICEAN CORNEL, STR.CARPA_ILOR NR.22, SIBIU, SB, RO

Persoana de contact: BOICEAN CORNEL, STR.CARPA_ILOR NR.22, SIBIU, SB, RO, TEL: 0746545702, E-MAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Data publicării ofertei: 02.10.2023


Nr.cerere de brevet de invenție: a 2013 01035
Data de depozit: 20.12.2013
Nr.publicare cerere: -

Nr. brevet de invenție: 130430

Titlul invenției:  INSTALAŢIE ŞI PROCEDEU PENTRU EXTRACŢIA GAZELOR ȘI A PETROLULUI PRIN RECIRCULAREA CONTINUĂ A GAZELOR NATURALE

Solicitant / Titular: PAVLOVSCHI NECULAI, STR.WEWERN NR.17E, MEDIAŞ, SB, RO

Persoana de contact: PAVLOVSCHI NECULAI, STR.WEWERN NR.17E, MEDIAŞ, SB, RO, TEL: 0723462445, E-MAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Data publicării ofertei: 26.06.2023


 

 

 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.