Rapoarte anuale

ISSN 2668-8964
ISSN-L 1582-4845

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu autoritate unică pe teritoriul României în domeniul asigurării protecţiei proprietăii industriale (PI), în conformitate cu legislaţia naţională şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care ţara noastră este parte, oficiul dezvoltând relaţii cu instituţii similare din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale şi regionale de specialitate la care România este ţară membră, potrivit mandatului acordat.

În mod concret, OSIM este abilitat prin legi organice să acorde titluri de protecţie în domeniul proprietăţii industriale (brevete de invenţie, certificate de model de utilitate, certificate de înregistrare mărci, indicaţii geografice, desene şi modele), valabile pe teritoriul României, şi să valideze brevete europene şi mărcile internaţionale pentru care s-a solicitat, în baza convenţiilor şi tratatelor internaţionale, protecţie şi în ţara noastră.

Raport anual 2003

Cuvânt înainte

Citind si recitind de câteva ori varianta finala a Raportului anual, alaturat, trecând în revista, înca o data, toate cifrele si toate datele care au marcat activitatea noastra, toate întâmplarile care ne-au influentat viata, în cursul anului trecut, precum si toate neîmplinirile cu care am ramas datori în fata semenilor nostri, putem afirma, fara falsa modestie, ca anul 2003 – chiar si în comparatie cu anii precedenti – a fost un an de gratie, în viata institutiei noastre.

Raport anual 2002

Cuvânt înainte

Atunci când am încercat, prima oară, să realizez bilanțul sumar al anului 2002, inerent a răsărit în mintea mea un scurt citat biblic: „Nu cu vorbă, nici cu limbă” suna îndrumarea scrisă, cu două milenii în urmă, de Apostolul Pavel, „ci cu fapta și cu adevărul”. Iar pentru noi, cei care am rămas fideli acestei fascinante meserii, anul 2002 s-a dovedit a fi, incontestabil, anul faptelor – anul în care instituția noastră a obținut rezulate mai mult decât remarcabile – în toate, dar absolut în toate domeniile sale de activitate.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.