Cerere de brevet de invenție

SmartCard şi Certificat Digital

SMART CARD OEB sau CERTIFICAT SOFT

 

Pentru depunerea online prin sistemul EPO-OLF este nevoie de un smart card sau certificat soft.

Pentru înregistrare smart card sau certificat soft, completaţi acest formular folosind browserul Microsoft Edge/ Chrome (selectaţi certificatul şi introduceţi codul PIN când este solicitat).

Imediat după ce aţi parcurs această procedură veţi putea trimite cerererile dvs online la OSIM.

Sistemul EPO-OLF versiunea 5

Pachetul complet pentru instalarea programului Online Filing versiunea 5.15 (Release 5.0.15) cu actualizări la zi (stand-alone şi/sau server şi thin client) se descarcă din portalul epoline secţiunea Download centre; tot aici se găseşte şi documentaţia elaborată de către OEB.

În cazul în care aveţi probleme tehnice accesaţi Helpdesk.


CERTIFICAT DIGITAL OMPI

Certificatele digitale emise de OMPI (Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală) permit numai depunerea electronică de cereri de brevet PCT folosind produsul sofware PCT-SAFE (Secure Applications Filed Electronically).

Pentru a obţine gratuit acest certificat digital completaţi formularul de pe site-ul OMPI. După ce OMPI aprobă solicitarea dvs. veţi primi de acolo un e-mail cu instrucţiuni.

Certificatele digitale emise de OMPI nu trebuie înregistrate de către OSIM.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.