Declarații de avere și interese – publicate în 2024

 

ȘERBĂNESCU MARIAN–OCTAVIAN - Director General

Declarație de avere/ 13.06.2024      Declarație de interese/ 13.06.2024

 

CIOBĂNOIU CĂTĂLIN–NICUȘOR - Director General Adjunct

Declarație de avere/ 06.06.2024      Declarație de interese/ 29.05.2024 

ALDESCU ADRIANA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 11.06.2024      Declarație de interese/ 11.06.2024


BADEA LILIANA - Șef birou

Declarație de avere/ 04.06.2024      Declarație de interese/ 04.06.2024


COSTACHE GRAȚIELA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 11.06.2024        Declarație de interese/ 11.06.2024


DRAGOMIR IDBOIO–DANIELA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 28.05.2024        Declarație de interese/ 28.05.2024


ENEA FLORICA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 10.06.2024      Declarație de interese/ 10.06.2024


GEANTĂ LOREDANA–BEATRICE–MIHAELA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 12.06.2024        Declarație de interese/ 12.06.2024


GEORGESCU MIRELA–LILIANA - Șef serviciu/ Încetare

Declarație de avere/ 26.02.2024        Declarație de interese/ 26.02.2024


GEORGESCU SIMONA - Director

Declarație de avere/ 10.06.2024        Declarație de interese/ 10.06.2024


HAHUE MITRIȚA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 04.06.2024      Declarație de interese/ 04.06.2024


MARIN ELENA–ELVIRA - Director

Declarație de avere/ 21.05.2024        Declarație de interese/ 21.05.2024


MATEI DOREL–EUGEN - Șef birou

Declarație de avere/ 12.06.2024        Declarație de interese/ 12.06.2024


MĂRGINEANU OANA - Expert

Declarație de avere/ 11.06.2024        Declarație de interese/ 11.06.2024


MELLAK LAURA–SERENA - Controlor financiar

Declarație de avere/ 03.06.2024        Declarație de interese/ 05.06.2024


MIHĂILESCU CĂTĂLINA–ANCA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 07.03.2024        Declarație de interese/ 07.03.2024


NEGOIȚĂ ADRIAN - Șef serviciu

Declarație de avere/ 10.06.2024        Declarație de interese/ 10.06.2024


NICOLAE EUGENIA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 07.06.2024        Declarație de interese/ 07.06.2024


NIȚU CĂTĂLIN - Director

Declarație de avere/ 13.06.2024        Declarație de interese/ 13.06.2024


OCHEANĂ DANIELA - Șef birou

Declarație de avere/ 04.06.2024        Declarație de interese/ 04.06.2024


POPESCU ANA - Expert financiar

Declarație de avere/ 10.06.2024        Declarație de interese/ 10.06.2024


POSTĂVARU ALICE–MIHAELA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 06.06.2024        Declarație de interese/ 06.06.2024


SANDU ANIȘOARA - Șef birou

Declarație de avere/ 17.05.2024        Declarație de interese/ 17.05.2024


SOARE–RADA MONICA - Șef birou

Declarație de avere/ 10.06.2024      Declarație de interese/ 10.06.2024


SOLZARU CARMEN–MARGARETA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 10.06.2024      Declarație de interese/ 10.06.2024


STOIAN LETIȚIA–GEORGETA - Director

Declarație de avere/ 13.06.2024        Declarație de interese/ 13.06.2024


UNGUREANU ANA–BRÎNDUȘA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 24.05.2024        Declarație de interese/ 24.05.2024


VARODIN IULIA–HERMINA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 15.05.2024        Declarație de interese/ 16.05.2024


VLAD EDUARD–GABRIEL - Șef serviciu

Declarație de avere/ 21.05.2024      Declarație de interese/ 21.05.2024

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.