Declarații de avere și interese – publicate în 2023

 

ȘERBĂNESCU MARIAN–OCTAVIAN - Director General

Declarație de avere/ 13.06.2023      Declarație de interese/ 13.06.2023

 

HAHUE MITRIȚA - Director General Adjunct

Declarație de avere/ 20.09.2023      Declarație de interese/ 20.09.2023 

ALDESCU ADRIANA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 15.06.2023      Declarație de interese/ 15.06.2023


BADEA LILIANA - Șef birou

Declarație de avere/ 23.05.2023      Declarație de interese/ 23.05.2023


BARARU CRISTINA–MARIA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 10.01.2023      Declarație de interese/ 10.01.2023


CIOBĂNOIU CĂTĂLIN–NICUȘOR

                                   - Expert

Declarație de avere/ 04.09.2023      Declarație de interese/ 04.09.2023

                                   - Șef birou

Declarație de avere/ 07.06.2023      Declarație de interese/ 07.06.2023


CIOROIANU ANIȘOARA - Expert

Declarație de avere/ 22.11.2023      Declarație de interese/ 15.11.2023

Declarație de avere/ 30.05.2023      Declarație de interese/ 30.05.2023


COSTACHE GRAȚIELA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 12.06.2023        Declarație de interese/ 12.06.2023


DRAGOMIR IDBOIO–DANIELA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 17.05.2023        Declarație de interese/ 17.05.2023


ENEA FLORICA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 07.06.2023      Declarație de interese/ 08.06.2023


GEANTĂ LOREDANA–BEATRICE–MIHAELA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 29.06.2023        Declarație de interese/ 29.06.2023


GEORGESCU MIRELA–LILIANA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 09.06.2023        Declarație de interese/ 09.06.2023


GEORGESCU SIMONA - Director

Declarație de avere/ 14.06.2023        Declarație de interese/ 14.06.2023


HAHUE MITRIȚA

                                   - Șef serviciu

Declarație de avere/ 23.08.2023      Declarație de interese/ 23.08.2023

                                   - Director General Adjunct

Declarație de avere/ 13.06.2023      Declarație de interese/ 13.06.2023


MARIN ELENA–ELVIRA - Director

Declarație de avere/ 21.06.2023        Declarație de interese/ 21.06.2023


MĂRGINEANU OANA - Expert

Declarație de avere/ 23.05.2023        Declarație de interese/ 23.05.2023


MELLAK LAURA–SERENA - Controlor financiar

Declarație de avere/ 09.06.2023        Declarație de interese/ 09.06.2023


MOISESCU RADU–COSTIN - Expert

Declarație de avere/ 23.05.2023        Declarație de interese/ 23.05.2023


NEGOIȚĂ ADRIAN - Șef serviciu

Declarație de avere/ 12.06.2023        Declarație de interese/ 11.06.2023


NICOLAE EUGENIA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 25.08.2023        Declarație de interese/ 25.08.2023


NIȚU CĂTĂLIN - Director

Declarație de avere/ 14.06.2023        Declarație de interese/ 14.06.2023


NOROCEA ELENA - Consilier juridic

Declarație de avere/ 24.05.2023        Declarație de interese/ 24.05.2023


OCHEANĂ DANIELA - Șef birou

Declarație de avere/ 24.08.2023        Declarație de interese/ 23.08.2023


POPESCU ANA - Expert financiar

Declarație de avere/ 12.06.2023        Declarație de interese/ 12.06.2023


POSTĂVARU ALICE–MIHAELA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 14.06.2023        Declarație de interese/ 14.06.2023


SANDU ANIȘOARA - Șef birou

Declarație de avere/ 16.05.2023        Declarație de interese/ 16.05.2023


SOARE–RADA MONICA - Șef birou

Declarație de avere/ 07.06.2023      Declarație de interese/ 07.06.2023


SOLZARU CARMEN–MARGARETA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 13.06.2023      Declarație de interese/ 13.06.2023


STANCU ELENA–LAURA - Asistent Manager

Declarație de avere/ 12.06.2023      Declarație de interese/ 12.06.2023


STOIAN LETIȚIA–GEORGETA

                                   - Director

Declarație de avere/ 29.06.2023      Declarație de interese/ 29.06.2023

                                   - Consilier juridic

Declarație de avere/ 24.05.2023      Declarație de interese/ 24.05.2023


TOMESCU DANIELA

                                    - Expert

Declarație de avere/ 22.05.2023      Declarație de interese/ 22.05.2023

                                   - Șef serviciu

Declarație de avere/ 01.02.2023      Declarație de interese/ 01.02.2023


UNGUREANU ANA–BRÎNDUȘA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 04.09.2023        Declarație de interese/ 04.09.2023


VARODIN IULIA–HERMINA - Șef serviciu

Declarație de avere/ 16.05.2023        Declarație de interese/ 17.05.2023


VLAD EDUARD–GABRIEL - Șef serviciu

Declarație de avere/ 16.06.2023      Declarație de interese/ 16.06.2023

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.