CERERI DE CERTIFICAT SUPLIMENTAR DE PROTECŢIE 307

BULETIN OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ SECŢIUNEA INVENŢII

CERERI DE CERTIFICAT SUPLIMENTAR DE PROTECŢIE

Această publicaţie este pusă la dispoziţia publicului începând cu data de 20.03.2007 şi se poate consulta GRATUIT la Sala de lectură a Oficiului şi la Biblioteca Naţională.

La cerere, poate fi distribuită şi în format electronic pe e-mail după confirmarea plaţii exemplarului (abonamentului) solicitat.

Pentru o rezolvare rapidă, vă sugerăm să transmiteţi pe fax ( +4021.312.38.19) o copie a ordinului de plată.

[Cont OSIM: IBAN RO 89TREZ 7005025XXX000278, Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti (DTCPMB).

cod fiscal - 4266081

-Începând cu data de 1 ianuarie 2006, conturile IBAN OSIM de la Banca Comercială Română,

  Sucursala Doamnei, sunt:

CONT IBAN NOU

- cont LEI IBAN RO49RNCB0080005630320001

- cont USD IBAN RO22RNCB0080005630320002

- cont EUR IBAN RO38RNCB0080005630320005

- cont CHF IBAN RO65RNCB0080005630320004

CONT IBAN NOU

IBAN RO56RNCB5025000007740001

IBAN RO29RNCB5025000007740002

IBAN RO61RNCB5025000007740008

IBAN RO45RNCB5025000007740005

Nr. 3

20 martie 2007

Directia-Redactia-Administratia

OFICIUL DE STAT PENTRU

INVENTII SI MARCI

Str. Ion Ghica nr.5, sect.3

telefon:   +315.19.66

fax:         +312.38.19

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

http://www.osim.ro

BUCURESTI-ROMANIA

ISSN-1220-6105

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.