Declarații de avere și interese – publicate în 2020

  Funcţia
Declaraţiile
Data completării
HAHUE MITRIȚA
 
DIRECTOR GENERAL O.S.I.M.
 
Declaraţia de avere
 
Declaraţia de interese
 
28.05.2020
 
ALDESCU ADRIANA Șef de Serviciu Declarația de avere Declarația de interese 22.05.2020
ALDOIU MIRCEA Expert
Șef de Serviciu
începînd cu 03.09.2020 postul de Șef de Serviciu a fost transformat în post de execuție ]
Declaraţia de avere
rectificare Declarația de avere
Declarația de avere
Declaraţia de interese
Declarația de interese
14.09.2020
04.06.2020
07.05.2020
ATĂNĂSOAIE ADRIANA Șef de Serviciu Declarația de avere Declarația de interese 07.05.2020
BADEA LILIANA Director de Direcție
temporar, din 15.10.2020
Șef de Serviciu
temporar
Declarația de avere
 
Declarația de avere
Declarația de interese
 
Declarația de interese
09.10.2020
 
21.05.2020
22.05.2020
BARARU CRISTINA-MARIA Șef de Serviciu Declarația de avere Declarația de interese 07.05.2020
COMĂNESCU ROMIŢA Şef de Serviciu
temporar, din 11.10.2017
[ contractul individual de muncă a încetat în 15.06.2020 ]
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 02.06.2020
COSTACHE GRAȚIELA Șef de Serviciu Declarația de avere Declarația de interese 20.05.2020
ENEA FLORICA Șef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 22.05.2020
FRUNZOI T. GEORGETA-GABRIELA Șef de Birou
temporar
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 26.06.2020
GEORGESCU MIRELA LILIANA Șef de Serviciu Declarația de avere Declarația de interese 20.05.2020
21.05.2020
GEORGESCU SIMONA Director de Direcție Declarația de avere Declarația de interese 20.05.2020
GUTTMAN ESTELLA Examinator
Șef de Birou
începînd cu 03.09.2020 postul de Șef de Birou a fost transformat în post de execuție ]
Declaraţia de avere
Declaraţia de avere
Declaraţia de interese
Declaraţia de interese
15.09.2020
20.05.2020
IONESCU ANCA SIMONA Şef de Serviciu
temporar din 22.06.2020
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 06.07.2020
MARIN ELENA ELVIRA Examinator
Șef de Birou
începând cu 03.09.2020 postul de Șef de Birou a fost transformat în post de execuție ]
Declaraţia de avere
Declarația de avere
Declaraţia de interese
Declarația de interese
14.09.2020
12.05.2020
MATEI DOREL-EUGEN Șef de Birou Declarația de avere Declarația de interese 11.05.2020
MELLAK LAURA SERENA Expert CFP Declarația de avere Declarația de interese 20.05.2020
NEGOIȚĂ ADRIAN Director de Direcție
temporar, din 11.10.2017
Declarația de avere Declarația de interese 21.05.2020
NICOLAE EUGENIA Expert
începând cu 14.04.2020 direcţia STI s-a desființat ]
Declarația de avere Declarația de interese 11.05.2020
NIȚU CĂTĂLIN Director de Direcție Declarația de avere Declarația de interese 20.05.2020
POSTĂVARU ALICE MIHAELA Șef de Serviciu Declarația de avere Declarația de interese 11.05.2020
RADU TATIANA Șef de Serviciu
temporar, din 16.10.2017
[ contractul individual de muncă a încetat la data de 08.12.2020 ]
Declarația de avere

Declarația de avere

Declarația de interese

Declarația de interese

04.01.2021

20.05.2020

SANDU ANIȘOARA Șef de Birou Declarația de avere Declarația de interese 19.05.2020
SOARE-RADA MONICA Șef de Birou Declarația de avere Declarația de interese 21.05.2020
SOLZARU CARMEN MARGARETA Șef de Serviciu Declarația de avere Declarația de interese 20.05.2020
STANCU ELENA LAURA Expert Declarația de avere Declarația de interese 19.05.2020
ȘTEFAN CARMEN Expert
începând cu 14.04.2020 postul Șef de Birou/BRURG s-a desființat ]
Declarația de avere Declarația de interese 15.04.2020
ȚIFUI-OPREA ANA-SORINA Expert CFP Declarația de avere Declarația de interese 20.01.2020
UNGUREANU ANA-BRÎNDUȘA Șef de Serviciu Declarația de avere Declarația de interese 19.05.2020
VARODIN IULIA HERMINA Șef de Serviciu Declarația de avere Declarația de interese 13.05.2020
VĂLEANU DANA ROXANA Șef de Serviciu
temporar, din 15.10.2020
Declarația de avere Declarația de interese 08.10.2020
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.