Declarații de avere și interese – publicate în 2019

  Funcţia
Declaraţiile
Data completării
HAHUE MITRIȚA
 
 
DIRECTOR GENERAL O.S.I.M.
[ din 7.12.2019 ]
 
Declaraţia de avere
 
Declaraţia de interese
 
30.12.2019
 
BARBU IONUȚ
 
 
DIRECTOR GENERAL O.S.I.M.
[ până la 7.12.2019 ]
 
Declaraţia de avere
Declaraţia de avere
Declaraţia de interese
Declaraţia de interese
05.01.2020
30.05.2019
DAMIAN I. ROMULUS MARIUS
 
 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
detaşarea a încetat începând cu data de 16.07.2019
Declaraţia de avere
Declaraţia de avere
Declaraţia de interese
Declaraţia de interese
22.07.2019
30.05.2019
ALDESCU ADRIANA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 20.05.2019
ALDOIU MIRCEA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 16-17.05.2019
ANDREESCU LUCIANA Auditor
contractul individual de muncă a încetat în 17.01.2020 ]
Declaraţia de avere
Declaraţia de avere
Declaraţia de interese
Declaraţia de interese
04.02.2020
04-07.10.2019
ATĂNĂSOAIE ADRIANA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 14.05.2019
BADEA LILIANA Şef de Birou [ din 03.01.2020 îndeplineşte şi atribuţii de Şef serviciu ] Declaraţia de avere Declaraţia de interese 20.05.2019
BARARU CRISTINA-MARIA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 10.05.2019
COMĂNESCU ROMIŢA Şef de Serviciu
temporar, din 11.10.2017
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 20.05.2019
COSTACHE GRAȚIELA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 17.05.2019
ENEA FLORICA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 20.05.2019
GEORGESCU MIRELA LILIANA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 20.05.2019
GEORGESCU SIMONA Director de Direcţie Declaraţia de avere Declaraţia de interese 16.05.2019
GUTTMAN ESTELLA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 20.05.2019
HAHUE MITRIȚA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 09.05.2019
MARIN ELENA ELVIRA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 17.05.2019
MATEI DOREL-EUGEN Şef de Birou
din 9.12.2019 îndeplineşte şi atribuţii de Şef serviciu până la 31.12.2019 ]
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 17.05.2019
MĂRGINEANU OANA Director Cabinet
din 25.06.2019 până în 02.12.2019
Declaraţia de avere
Declaraţia de avere
Declaraţia de interese
Declaraţia de interese
16.12.2019
16.07.2019
MELLAK LAURA SERENA Expert CFP Declaraţia de avere Declaraţia de interese 16.05.2019
NEGOIŢĂ ADRIAN Director de Direcţie
temporar, din 11.10.2017
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 20.05.2019
NICOLAE EUGENIA Director de Direcţie
temporar, din 22.09.2018/
începând cu 14.04.2020 direcţia s-a desfiinţat
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 09.05.2019
NIŢU CĂTĂLIN Director de Direcţie Declaraţia de avere Declaraţia de interese 21.05.2019
POPESCU ANA Expert
Expert CFPP
Declaraţia de avere
Declaraţia de avere
Declaraţia de interese
Declaraţia de interese
22.01.2020
20.05.2019
POSTĂVARU ALICE MIHAELA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 30.05.2019
20.05.2019
RADU TATIANA Şef de Serviciu
temporar, din 16.10.2017
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 13.05.2019
SANDU ANIŞOARA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 13.05.2019
SOARE-RADA MONICA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 20.05.2019
SOLZARU CARMEN MARGARETA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 17.05.2019
STANCU ELENA LAURA Asistent manager Declaraţia de avere Declaraţia de interese 31.07.2019
ŞTEFAN CARMEN Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 14.05.2019
UNGUREANU ANA-BRÎNDUŞA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 16.05.2019
VARODIN IULIA HERMINA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 14.05.2019
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.