Declaraţii de avere şi interese – publicate în 2018

  Funcţia
Declaraţiile
Data completării
BARBU IONUȚDIRECTOR GENERAL O.S.I.M.Declaraţia de avereDeclaraţia de interese21.05.2018
DAMIAN I. ROMULUS MARIUSDIRECTOR GENERAL ADJUNCTDeclaraţia de avereDeclaraţia de interese20.08.2018
ALDESCU ADRIANA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.05.2018
ALDOIU MIRCEA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 03-04.05.2018
ATĂNĂSOAIE ADRIANA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 08.05.2018
BADEA LILIANA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.05.2018
BARARU CRISTINA-MARIA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 02.05.2018
BĂNICĂ IULIA HERMINA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 02.05.2018
COMĂNESCU ROMIŢA Şef de Serviciu
temporar, din 11.10.2017
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.05.2018
COSTACHE GRAȚIELA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.05.2018
ENEA FLORICA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.05.2018
GEORGESCU MIRELA LILIANA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15-16.05.2018
GEORGESCU SIMONA Director de Direcţie Declaraţia de avere Declaraţia de interese 14.05.2018
GUTTMAN ESTELLA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.05.2018
HAHUE MITRIȚA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 21.05.2018
MARIN ELENA ELVIRA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 17.05.2018
MATEI DOREL-EUGEN Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 17.05.2018
MELLAK LAURA SERENA Expert CFP Declaraţia de avere Declaraţia de interese 11.05.2018
NEACȘU DĂNUȚ DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
temporar, din 06.03.2018
până în 09.07.2018
Declaraţia de avere
Declaraţia de avere
Declaraţia de interese
Declaraţia de interese
21.05.2018
13-14.03.2018
NEGOIŢĂ ADRIAN Director de Direcţie
temporar, din 11.10.2017
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 14-15.05.2018
NICOLAE EUGENIA Director de Direcţie
temporar, din 22.09.2018
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 10.09.2018
NIŢU CĂTĂLIN Director de Direcţie Declaraţia de avere Declaraţia de interese 08.05.2018
PÎSLARU IOANA Auditor
raportul de muncă a încetat începând cu data de 08.11.2018
Declaraţia de avere
Declaraţia de avere
Declaraţia de interese
Declaraţia de interese
15.05.2018
15/19.11.2018
POPESCU ANA Expert CFPP Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.05.2018
POSTĂVARU ALICE MIHAELA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 07.05.2018
RADU TATIANA Şef de Serviciu
temporar, din 16.10.2017
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 16.05.2018
SANDU ANIŞOARA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 07.05.2018
SOARE-RADA MONICA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.05.2018
SOLZARU CARMEN MARGARETA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.05.2018
ŞTEFAN CARMEN Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 07.05.2018
UNGUREANU ANA-BRÎNDUŞA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 14.05.2018
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.