Declaraţii de avere şi interese – publicate în 2017

  Funcţia
Declaraţiile
Data completării
BARBU IONUȚDIRECTOR GENERAL O.S.I.M.Declaraţia de avereDeclaraţia de interese27.12.2017
ALDESCU ADRIANA Şef de Serviciu

cu atribuţii de
DIRECTOR GENERAL
din data de 03.02.2017
până în data de 07.12.2017

Declaraţia de avere

Declaraţia de avere


Declaraţia de avere

Declaraţia de interese

Declaraţia de interese


Declaraţia de interese

18.12.2017

25.04.2017


27.02.2017

ALDOIU MIRCEA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 18.04.2017
ATĂNĂSOAIE ADRIANA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 24-25.04.2017
BADEA LILIANA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 25.04.2017
BARARU CRISTINA-MARIA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 18.04.2017
BĂNICĂ IULIA HERMINA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 20.04.2017
COMĂNESCU ROMIŢA Şef de Serviciu
temporar din 12.04.2017
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 24.04.2017
Şef de Serviciu
temporar
începând cu 10.03.2017
revine pe postul de examinator
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.03.2017
Şef de Serviciu – temporar Declaraţia de avere Declaraţia de interese 16.02.2017
COSTACHE GRAȚIELA Şef Serviciu Declaraţia de avere

Declaraţia de avere

Declaraţia de interese

Declaraţia de interese

24.04.2017

07.02.2017

DEACONU ANCA-SIMONA Director de Direcţie
raportul de muncă a încetat începând cu data de 01.02.2017
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 13.02.2017
ENEA FLORICA Şef de Serviciu Declaraţia de avere

Declaraţia de avere

Declaraţia de interese

Declaraţia de interese

24.04.2017

26.01.2017

GEORGESCU MIRELA LILIANA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 25.04.2017
GEORGESCU SIMONA Director de Direcţie Declaraţia de avere Declaraţia de interese 20.04.2017
GUTTMAN ESTELLA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 24.04.2017
HAHUE MITRIȚA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 07.02.2018
Director general adjunct
temporar
31.07.2017 – 31.01.2018
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 24.08.2017
Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 24.04.2017
IONESCU BUCURA DIRECTOR GENERAL
raportul de muncă a încetat începând cu data de 03.02.2017
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 02.02.2017
MARIN ELENA ELVIRA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 09.02.2018
Şef de Serviciu
temporar
03.08.207 – 31.01.2018
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 24.08.2017
MATEI DOREL-EUGEN Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 24.04.2017
MELLAK LAURA SERENA Expert CFP Declaraţia de avere Declaraţia de interese 18.04.2017
NEGOIŢĂ ADRIAN Director de Direcţie
temporar
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 24.04.2017
Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.03.2017
NICOLAE EUGENIA expert

Şef de Serviciu – temporar
06.04.2017 – 05.10.2017

Declaraţia de avere

Declaraţia de avere

Declaraţia de interese

Declaraţia de interese

24.10.2017

24.04.2015

NIŢU CĂTĂLIN Director de Direcţie Declaraţia de avere Declaraţia de interese 25.04.2017
PETCU DAN expert

Şef de Birou
temporar
03.08.207 – 31.01.2018

Declaraţia de avere

Declaraţia de avere

Declaraţia de interese

Declaraţia de interese

09.02.2018

24.08.2017

POPESCU ANA Expert CFP Declaraţia de avere Declaraţia de interese 24.04.2017
POSTĂVARU ALICE MIHAELA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 18.04.2017
RADU TATIANA Şef de Serviciu – temporar Declaraţia de avere Declaraţia de interese 26.10.2017
începând cu 23.09.2017
revine pe postul de
expert
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 19.10.2017
Director de Direcţie –
temporar
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 23.04.2017
Şef de Serviciu – temporar Declaraţia de avere Declaraţia de interese 16.02.2017
SANDU ANIŞOARA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 25.04.2017
SOARE-RADA MONICA Şef de Birou
cu atribuţii de 
Şef de Serviciu
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 18.04.2017
SOLZARU CARMEN MARGARETA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 25.04.2017
ŞTEFAN CARMEN Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 18.04.2017
UNGUREANU ANA-BRÎNDUŞA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 24.04.2017
       
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.