Declaraţii de avere şi interese – publicate în 2016

  Funcţia
Declaraţiile
Data completării
ALDESCU ADRIANA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 24.05.2016
ALDOIU MIRCEA Şef de Serviciu
temporar
Director Direcţie
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 29.01.2016
ANDREI ALEXANDRU IOAN eliberat din funcţie cu data de 25.04.2016 Declaraţia de avere Declaraţia de interese declaraţii înregistrate la OSIM în data de 24.05.2016
BADEA LILIANA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 23.05.2016
BĂNICĂ IULIA HERMINA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 04.05.2016
BARARU CRISTINA-MARIA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 05.05.2016
COMĂNESCU ROMIŢA temporar
Şef de Serviciu
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 12.01.2016
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 10.05.2016
DEACONU ANCA-SIMONA Director de Direcţie
din data de 22.09.2016
………………………………
Şef de Serviciu
Declaraţia de avere
 
………………………………
Declaraţia de avere
Declaraţia de interese
 
………………………………
Declaraţia de interese
26.10.2016
 
………………………………
28.01.2016
GEORGESCU MIRELA LILIANA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 24.05.2016
GUTTMAN ESTELLA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 16.05.2016
HAHUE MITRIŢA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 06.05.2016
IONESCU BUCURA DIRECTOR GENERAL
din data de 06.05.2016
………………………………
Director de Direcţie
până în data de
28.03.2016
Declaraţia de avere
 
………………………………
Declaraţia de avere
Declaraţia de interese
 
………………………………
Declaraţia de interese
25.05.2016
 
………………………………
22.03.2016
MARIN ELENA-ELVIRA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 06.05.2016
MATEI DOREL-EUGEN Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 20.04.2016
MELLAK LAURA SERENA Expert CFP Declaraţia de avere Declaraţia de interese 29.01.2016
MORARU CONSTANŢA Şef de Serviciu până la data de 20.10.2016
………………………………
Şef de Serviciu
Declaraţia de avere
 
………………………………
Declaraţia de avere
Declaraţia de interese
 
………………………………
Declaraţia de interese
18.11.2016
 
………………………………
10.05.2016
NECHIFOR SIMONA Director de Direcţie Declaraţia de avere Declaraţia de interese 10.05.2016
NEGOIŢĂ ADRIAN Şef de Serviciu
………………………………
temporar
Director General Adjunct
Declaraţia de avere
………………………………
Declaraţia de avere
Declaraţia de interese
………………………………
Declaraţia de interese
11.05.2016
………………………………
25.01.2016
NIŢU CĂTĂLIN Director de Direcţie Declaraţia de avere Declaraţia de interese 04.05.2016
POPESCU ANA Expert CFP Declaraţia de avere Declaraţia de interese 17.05.2016
POSTĂVARU ALICE MIHAELA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 18.05.2016
SANDU ANIŞOARA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 05.05.2016
SOARE-RADA MONICA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 05.05.2016
SOLZARU CARMEN MARGARETA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 16.05.2016
ŞTEFAN CARMEN Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 07.11.2016
UNGUREANU ANA-BRÎNDUŞA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 10.05.2016
       
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.