Declaraţii de avere şi interese – publicate în 2015

  Funcţia
Declaraţiile
Data completării
ALDESCU ADRIANA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 07.05.2015
ALDOIU MIRCEA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 20.05.2015
ANDREI ALEXANDRU IOAN DIRECTOR GENERAL O.S.I.M. Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.06.2015
BADEA LILIANA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 18.09.2015
BARARU CRISTINA-MARIA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 25.05.2015
BERCEANU ELISABETA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 30.04.2015
COMĂNESCU ROMIŢA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 26.05.2015
DEACONU ANCA-SIMONA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 21.05.2015
DINESCU OVIDIU MANOEL Şef de Serviciu
[raportul de muncă a încetat începând cu data de 02.06.2015]
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 08.06.2015
ENEA FLORICA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 25.05.2015
26.05.2015
FLOREA ANDREEA VIORELA Expert CFP
[raportul de muncă a încetat începând cu data de 29.05.2015]
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 28.05.2015
GEORGESCU MIRELA LILIANA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 22.05.2015
GUTTMAN ESTELLA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 25.05.2015
HAHUE MITRIŢA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 26.05.2015
IONESCU BUCURA Director de Direcţie Declaraţia de avere Declaraţia de interese 20.05.2015
MARIN ELENA-ELVIRA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 25.05.2015
MELLAK LAURA SERENA Expert CFP Declaraţia de avere Declaraţia de interese 19.05.2015
MORARU CONSTANŢA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 03.06.2015
NECHIFOR SIMONA Director de Direcţie Declaraţia de avere Declaraţia de interese 05.06.2015
NEGOIŢĂ ADRIAN Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 05.05.2015
NICOLAE EUGENIA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 19.05.2015
NIŢU CĂTĂLIN Director de Direcţie
[raport de muncă din data de 13.05.2015]
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.05.2015
NICULESCU ELISABETA CORNELIA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 28.05.2015
POPESCU ANA Expert CFP Declaraţia de avere Declaraţia de interese 29.05.2015
POSTĂVARU ALICE MIHAELA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 03.05.2015
RADU TATIANA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 20.05.2015
SANDU ANIŞOARA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 28.04.2015
SOARE-RADA MONICA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 20.05.2015
SOLZARU CARMEN MARGARETA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 20.05.2015
ŞTEFAN CARMEN Şef de Birou
[raportul de muncă a încetat începând cu data de 09.10.2015]
Declaraţia de avere
Declaraţia de avere
Declaraţia de interese
Declaraţia de interese
27.05.2015
28.10.2015
ŞTRENC ALEXANDRU CRISTIAN Director General Adjunct
[ raportul de muncă a încetat începând cu data de 17.11.2014 ]
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 20.04.2015
UNGUREANU ANA-BRÎNDUŞA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 06.05.2015
VARODIN IULIA HERMINA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 27.04.2015
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.