Declaraţii de avere şi interese – publicate în 2014

  Funcţia
Declaraţiile
Data completării
ALDESCU ADRIANA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 05.05.2014
ALDOIU MIRCEA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 10.04.2014
ANDREI ALEXANDRU IOAN DIRECTOR GENERAL O.S.I.M.
din data de 06.11.2014
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 10.11.2014
ANGHEL CEZAR RAREŞ Director de Direcţie
[din data de 17.09.2014 ]
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 27.10.2014
Detaşarea domnului Anghel Cezar Rareş la O.S.I.M. a încetat începând cu data de 27.01.2015, prin Ordinul nr. 12/27.01.2015.
  Declaraţia de avere Declaraţia de interese 12.03.2015
BARARU CRISTINA-MARIA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 27.03.2014
BORESCHIEVICI BOGDAN Director de Direcţie
[ raportul de muncă a încetat începând cu data de 11.03.2015 ]
Declaraţia de avere
Declaraţia de avere
Declaraţia de interese
Declaraţia de interese
09.04.2014
16.03.2015
BULGĂR LIVIU Director de Direcţie Declaraţia de avere Declaraţia de interese 02.05.2014
CLEPŞ ELISABETA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 14.04.2014
COMĂNESCU ROMIŢA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 14.05.2014
CORNEA LAVINIA RAMONA Şef de Serviciu
[ raportul de muncă a încetat începând cu data de 01.01.2015 ]
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 01.04.2014
ENEA FLORICA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.04.2014
FLOREA ANDREEA VIORELA Expert CFP Declaraţia de avere Declaraţia de interese 10.04.2014
GEORGESCU MIRELA LILIANA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.04.2014
GUTTMAN ESTELLA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 14.04.2014
HAHUE MITRIŢA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 01.04.2014
IONESCU BUCURA Director de Direcţie Declaraţia de avere Declaraţia de interese 28.03.2014
MARIN ELENA-ELVIRA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 31.01.2014
MELLAK LAURA SERENA Expert CFP Declaraţia de avere Declaraţia de interese 10.04.2014
MORARU CONSTANŢA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.05.2014
MUSCALU IONEL Director General
în perioada
26.09.2013 – 01.10.2014
Declaraţia de avere
………………………………
Declaraţia de avere
Declaraţia de interese
………………………………
Declaraţia de interese
08.04.2014
…………………
02.10.2014
NECHIFOR SIMONA Director de Direcţie Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.04.2014
NEGOIŢĂ ADRIAN Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 14.04.2014
NICOLAE EUGENIA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.04.2014
NICULESCU ELISABETA CORNELIA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 15.04.2013
POPESCU ANA Expert CFP Declaraţia de avere Declaraţia de interese 14.04.2014
POSTĂVARU ALICE MIHAELA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 01.04.2014
RADU TATIANA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 14.04.2014
SANDU ANIŞOARA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 14.04.2014
SOARE-RADA MONICA Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 05.05.2014
SOLZARU CARMEN MARGARETA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 07.04.2014
ŞTEFAN CARMEN Şef de Birou Declaraţia de avere Declaraţia de interese 09.04.2014
ŞTRENC ALEXANDRU CRISTIAN Director General Adjunct
[ raportul de muncă a încetat începând cu data de 17.11.2014 ]
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 25.04.2014
UNGUREANU ANA-BRÎNDUŞA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 09.04.2014
VARGA (GÁBOR) GAVRIL ALEXANDRU Director general
până la data de 30.07.2013,
revocat din funcţie
Declaraţia de avere Declaraţia de interese 02.08.2013
VARODIN IULIA HERMINA Şef de Serviciu Declaraţia de avere Declaraţia de interese 31.03.2014
       
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.