Centre Regionale – CRPPI-PATLIB – ROMÂNIA

Coordonator al Centrelor regionale de Promovare a Proprietăţii Industriale din partea OSIM
Tatiana RADU
Tel.: +40 213.060.800 – +40 213.060.829 int. 269
Fax: +40 213.123.819
e-mail: tatiana.raduosim.ro


PRECIZARE
Centrele Regionale sunt entități teritoriale care au ca obiectiv promovarea culturii și a protecției proprietății industriale în aria geografică de acoperire.
Centrele Regionale funcționează pe baza unor convenții de colaborare încheiate între OSIM și entitatea gazdă a fiecăruia dintre Centrele Regionale.
Persoanele care funcționează în cadrul Centrelor Regionale nu sunt salariați ai OSIM, fiind salariați sau colaboratori ai entităților gazdă.
În conformitate cu ORDONANȚA nr. 66 din 17 august 2000 (republicată) privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1019 din 21 decembrie 2006, directorul și personalul Centrului Regional de Promovare a Proprietăţii Industriale nu pot avea calitatea de consilier în proprietate industrială.