Calculator Taxe - Mărci

  • Cetățenii români sau persoane juridice a căror organizare este guvernată de legislația românească vor plăti taxele in Lei. Ceilalți, vor plăti în Euro
  • Taxele din tabel scrise cu aceasta culoare se refera la taxe corespunzatoare unei cereri de inregistrare.
  • Taxele din tabel scrise cu aceasta culoare se referă la taxe corespunzătoare unei cereri de reînnoire.
  • Taxele din tabel scrise cu aceasta culoare se refera la alte taxe.
  • Cuantumul taxelor de la pozitiile 3, 4, 9 si 11 din tabelul de mai jos depinde de tipul marcii, numarul de clase sau tipul elementului figurativ. Alegeți ceea ce se potriveste marcii dvs si apasati butonul "Calculează".

Tip marcă:
Câte clase?
Element figurativ:

Nr. crt.
OBIECTUL PLĂȚII
TERMENUL DE PLATĂ
CUANTUM
RON
CUANTUM
EURO
1
Taxa de înregistrare:
odată cu depunerea cererii
48
10
2
Publicarea cererii de înregistrare a unei mărci după constituirea depozitului național reglementar
a) - alb-negru
o lună de la data constituirii depozitului național reglementar
143
30
b) - color
o luna de la data constituirii depozitului national reglementar
475
100
3
Taxa de examinare:
3 luni de la data depunerii cererii
Total taxe pentru depunerea si examinarea cererii
4
Taxa de reinnoire + taxa eliberare certificat de reinnoire marca:
odata cu depunerea cererii, in perioada de protectie a marcii
Taxa de reinnoire majorata cu 50% (conform Art 24 al 1 din OG 41/1998) pentru plata cu intirziere a taxei de reinnoire + taxa de eliberare certificat reinnoire marca
in maxim 6 luni de la expirarea protectiei
5
Pentru cereri care invoca o prioritate, depunerea documentelor de invocare a priorității:
odată cu depunerea cererii
238
50
3 luni de la data depunerii cererii
950
200
6
Eliberarea unui certificat de prioritate
odata cu solicitarea eliberarii certificatului
143
30
7
Eliberarea certificatului de inregistrare a marcii
3 luni de la data publicarii marcii
238
50
8
Eliberarea unui duplicat al certificatului de inregistrare sau de reinnoire a inregistrarii marcii
odata cu depunerea cererii
238
50
9
Transmiterea cererii internationale de inregistrare sau de reinnoire a marcii de la O.S.I.M., la Biroul International al O.M.P.I.
odata cu depunerea cererii pentru o clasa de produs/serviciu
10
Transmiterea la OMPI a modificarii de titular si/sau a schimbarii de adresa
odata cu depunerea cererii pentru o clasa de produs/serviciu
143
30
11
Examinarea unei opozitii la inregistrarea unei marci
odata cu depunerea cererii de opozitie
12
Acordarea unui termen suplimentar de 3 luni pentru depunerea punctului de vedere, la notificarea O.S.I.M. privind neîndeplinirea conditiilor pentru înregistrarea marcii
odata cu cererea de acordare a fiecarui termen suplimentar de 3 luni
48
10
13
Divizarea cererii initiale de inregistrare a marcii
3 luni de la data solicitarii divizarii cererii
238
50
14
Clasificarea listei de produse/servicii (daca solicitantul a depus lista neclasificata) sau reclasificarea acesteia cind OSIM a reclasificat lista sau elemente ale acesteia
3 luni de la data depunerii cererii
143
30
15
a) Examinarea unei contestatii a solicitantului impotriva unei decizii de respingere sau admitere partiala
odata cu depunerea contestatiei
713
150
b) Examinarea unei contestatii impotriva unei decizii a comisiei de examinare opozitii sau a unei decizii de transmiteri de drepturi
odata cu depunerea contestatiei
1188
250
16
Inregistrarea unei modificari in situatia juridica a marcii
odata cu depunerea cererii de inscriere a modificarii
 
 
a) transmitere de drepturi
 
475
100
b) cu privire la schimbarea numelui, denumirii sau adresei solicitantului, titularului sau mandatarului
 
119
25
c) rezilierea actelor de la pct. a)
 
190
40
d) introducerea mandatarului in procedura dupa depunerea cererii, pe cale nationala sau pe cale internationala
 
119
25
e) orice alte modificari pentru care legea 84/1998 nu prevede explicit scutiri de taxe
 
119
25
17
Eliberarea de adeverințe, copii sau alte acte legate de situația juridică a unei mărci
odata cu depunerea solicitării
48
10

Actualizat în anul 2020