Materiale de informare din cadrul Reţelei Europene de Brevete


Patent Teaching-Kit

Set de materiale de instruire în domeniul brevetelor de invenţie
Puteţi obţine un exemplar gratuit al setului de materiale tradus în limba română aici !


Ghiduri pentru Examinarea în Oficiul European de Brevete

Aceste ghiduri sunt periodic actualizate la intervale regulate, pentru a integra evoluţia dreptului şi practicii dreptului brevetului european – ultima actualizare având loc în iunie 2012.

Au fost traduse în limba română şi sunt disponibile aici următoarele secţiuni:

A – Ghidul pentru examinarea sub aspectul formei;

B – Ghidul pentru documentare;

C – Ghidul pentru aspectele procedurale ale examinării de fond;

D – Ghidul pentru proceduri de opoziţii şi limitări/revocări;

F – Cererea de brevet european;

G – Aspectele procedurale ale examinării de fond;

H – Amendamente şi corecturi.


Cum se obţine un brevet europeanGhidul solicitantului – Partea I


Manual pentru asigurarea calităţii procedurilor în faţa OEB

Manualul îşi propune să ajute la creşterea calităţii cererilor brevet depuse la OEB, a notificărilor transmise de examinatori, a răspunsurilor părţilor, ca şi de a crea condiţii pentru o mai bună conclucrare a acestora.


ip4inno – Module de instruire

« ip4inno » = Intellectual Property for Innovation (Proprietatea Intelectuala pentru Inovare – în lb. eng. în orig.)
Modulele de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale au fost concepute ca un material auxiliar în acţiunile de conştientizare în rândul IMM-urilor.

Conceput pentru a fi folosit de lectori în cadrul unor seminarii adresate IMM-urilor, modulele conţin, într-o manieră prietenoasă, tot ce este necesar pentru a oferi managerilor de IMM o introducere cuprinzătoare în sistemul protecţiei proprietăţii intelectuale.