Aceasta publicatie este pusa la dispozitia publicului incepand cu data de 17.02.2003 si se poate consulta GRATUIT la Sala de lectura a Oficiului si la Biblioteca Nationala. La cerere, poate fi distribuita si in format electronic pe e-mail dupa confirmarea platii exemplarului (abonamentului) solicitat.

Pentru o rezolvare rapida, va sugeram sa transmiteti pe fax ( +4021.312.38.19) o copie a ordinului de plata.
[Cont OSIM: 50.03.4266081 Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti (DTCPMB)].
 

 

BULETINUL OFICIAL 

DE PROPRIETATE INDUSTRIALA

SECTIUNEA PROTECTIA NOILOR SOIURI DE PLANTE

Nr.  2

30 decembrie 2002
 

Directia-Redactia-Administratia
 

OFICIUL DE STAT PENTRU

INVENTII SI MARCI
 

Str. Ion Ghica nr.5, sect.3
telefon: + 401.315.19.66
fax:+ 401.312.38.19
e-mail: office@ osim.ro
e-mail: editura@osim.ro
http://www.osim.ro
 

BUCURESTI-ROMANIA
 
 
 
 

ISSN-1220-6105
 
 
 
 
 

    Formular de abonament

CUPRINS GENERAL
Pag.
I. Cereri de brevet pentru soiuri de plante conform 
Legii nr. 255/1998, art. 15
7
II. Denumirile soiurilor (UPOV) conform Legii nr. 255/1998, art.15
A. Denumiri propuse  11
B. Denumiri acceptate 12
C. Modificari aduse denumirilor 
D. Denumiri radiate 
III. Retragerea cererilor de brevet pentru soiurile de plante, conform Legii nr. 255/1998, art. 23 
IV. Hotarari conform Legii nr. 255/1998, art. 20
A. Hotarari de acordare a brevetelor pentru soiuri de plante, 
art. 20
21
B. Hotarari de respingere a cererilor de brevet pentru soiuri de plante, art. 20
C. Revocarea hotararilor de acordare 
D. Eliberarea brevetelor pentru soiuri de plante, art. 26 23
V. Incetarea efectelor brevetelor pentru soiuri de plante
conform Legii nr. 255/1998, cap.VII
A. Terminarea protectiei
B. Anularea brevetului (art. 30) 
C. Incetarea drepturilor (art. 31) 
D. Renuntarea la brevetul pentru soi (art. 32) 
VI. MODIFICARI
A. Modificari privind titularul 
B. Modificari privind mandatarul
C. Revalidarea brevetelor pentru soiuri
VII. LICENTE
A. Oferte de licente 
B. Licente inregistrate
C. Licente obligatorii 
VIII. LISTA SOIURILOR DE PLANTE PROTEJATE
(tabel recapitulativ) 
IX. CORECTURI 
X. INFORMATII
Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 
privind protectia noilor soiuri de plante, in limba român
27
Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 
privind protecia noilor soiuri de plante, în limba englez
48

 
 
 
 
 

 

SECTION 
PLANT VARIETY
PROTECTION
 

No. 2

30.12.2002
 

Directorate-Publisher-Administration
 

STATE OFFICE
FOR
INVENTIONS
AND
TRADEMARKS
 

5 Ion Ghica Street, 3 sector
tel: + 4021.315.19.66
fax:+ 4021.312.38.19
e-mail: editura@sim.ro
e-mail: office@osim.ro
http://www.osim.ro
 
 

BUCHAREST-ROMANIA 

CONTENTS
Pag.
I. Applications according to Law No 255/1998, art. 16/3  7
II. Variety denominations (UPOV) according to 
Law No. 255/1998, art. 15
A. Proposed variety denominations 11
B. Approved denominations 12
C. Changes of the variety denominations 
D. Erased denominations
III. Withdrawal of the applications
according to the Law No. 255/1998, art. 23
IV. Decisions according to the Law No.255/1998, art. 20 21
A. Grants of the variety patents, art. 20 
B. Rejection of the applications, art. 20 
C. Revocation of the grants 
D. Granting the variety patents, art. 26  23
V. Lapse of the Variety Patents according to 
Law No. 255/1998, chapter VII
A. Termination of protection 
B. Annulement of the variety patents (art. 30) 
C. Foreiture of Rights (art. 31) 
D. Renunciasion to the variety patents (art. 32) 
VI. Changes
A. Changes in the person of the holder 
B. Changes in the person of the procedural representative 
C. Revalidation of the variety patents
VII. Licences
A. Offers for licencing 
B. Registred licence contracts 
C. Compulsory licences 
VIII. List of protected varieties (recapitulativ tabel)
IX. Corrections 
X. Miscellanceous Information
Roumanian version of the Implementing regulations of the Law on the protection of the new plant varieties 
no. 255/1998
27
English version of the Implementing regulations of the Law on the protection of the new plant varieties no. 255/1998 48