Revista Română de Proprietate Industrială

Revista Română de Proprietate Industrială este o publicaţie a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci care se adresează atât specialiştilor, cât şi tuturor celor interesaţi de problematica protecţiei proprietăţii industriale în contextul alinierii la legislaţia europeană şi al aderării României la UE.

Noţiuni ca: marca comunitară, desen şi model comunitar, model de utilitate sau implicaţiile aderării ţării noastre la Convenţia Brevetului European sunt elemente de mare interes pentru cei care solicită titluri de protecţie din partea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Revista, elaborată de un colectiv de specialişti cu mare experienţă în domeniu, prezintă cititorilor şi aspecte legate de fenomenul infracţional de contrafacere, precum şi de combatere a acestuia, precum şi modul în care cele 17 centre teritoriale de proprietate industrială, diseminează informaţiile furnizate de OSIM tuturor celor interesaţi.

Redacţia a reuşit să elogieze, în cele mai multe numere ale revistei, figurile unor inventatori români celebri, care, prin activitatea lor, au îmbogăţit patrimoniul ştiinţific mondial.

În cele 6 numere editate într-un an calendaristic, redacţia a căutat să cuprindă, din punct de vedere al conţinutului, şi multe sugestii primite de la cititorii noştri fideli, cărora le mulţumim pentru sprijinul permanent pe care ni-l acordă.

Modalități de procurare
IMPORTANT de la Colegiul de redacție!
Reguli minimale pentru scrierea articolelor, în vederea publicării în RRPI

Telefon: 021-306.08.00, 021-306.08.01 ÷ 021-306.08.29 / interior 369
– persoana de contact pentru abonamente/achiziţie revistă: Ștefania DUMITRESCU, e-mail – comenzipublicatiiosim.ro
– persoana de contact pentru relaţii privind modalităţile de publicare în revistă: Eduard VLAD, e-mail – rrpiosim.ro


Colegiul de redacție

Nume Funcție Contact
Cristina Maria BARARU Președinte edituraosim.ro
Luiza MOCANU Membru luiza.mocanuosim.ro
Marius MARUDA Membru marius.marudaosim.ro
Alice POSTĂVARU Membru alice.postavaruosim.ro
Carmen SOLZARU Redactor șef carmen.solzaruosim.ro
Adriana NEGOIȚĂ Redactor negoita.adrianaosim.ro
Adriana Cătălina GRIGORE Redactor adriana.grigoreosim.ro
Eduard Gabriel VLAD Secretar de redacție rrpiosim.ro
Daniela TOMESCU Tehnoredactor dana.trancaosim.ro