Comunicare comună – în contextul adoptării Directivei (UE) 2015/2436

Comunicat comun privind reprezentarea unor noi tipuri de mărci [03.12.2018]

Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (denumită în continuare noua Directivă privind mărcile) cuprinde prevederi ce apropie și mai mult legile statelor membre cu privire la mărci atât sub aspect de fond, cât și procedural. În același timp, noua Directivă privind mărcile reia prevederile Regulamentului privind marca Uniunii Europene pentru majoritatea chestiunilor de fond și prevede un cadru procedural similar.  …