Servicii OSIM în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice

Servicii de cercetare documentară

Prin efectuarea unei cercetări documentare, beneficiarii acestui serviciu pot lua o decizie corectă, referitoare la înregistrarea denumirilor dorite ca mărci.

Formular pentru solicitare cercetări documentare – domeniul P.I. – mărci şi indicaţii geografice

Tarife pentru cercetările documentare în conformitate cu ordinul 65/09.07.2008

Clienţii care solicită în mod repetat servicii în domeniul mărcilor beneficiază de următoarele reduceri de tarife:

Clienţii care solicită în mod repetat servicii în domeniul mărcilor beneficiază de
următoarele reduceri de tarife:
a) 5% reducere după a 25-a comandă de servicii;
b) 10% reducere după a 50-a comandă de servicii;
c) 15% reducere după a 75-a comandă de servicii;
d) 20% reducere după a 100-a comandă de servicii.

Precizări privind cercetările documentare pentru mărci

Pentru creşterea eficienţei activităţii începând cu 21 ianuarie 2008 se vor aplica următoarele măsuri:

1. rezultatele cercetărilor documentare se vor comunica solicitanţilor pe o singură cale , respectiv fie prin email, fie prin poştă sau vor fi ridicate personal de la OSIM, funcţie de indicaţile din formularul de comandă.

2. La solicitarea serviciilor vă rugăm să aveţi în vedere următoarele relaţii de incluziune între tipurile de servicii de cercetare documentară pentru mărci:
a) cercetarea la identitate (tipul 1) este inclusă în cercetarea cu trunchiere (tipul 2, 3 şi 4);
b) cercetările cu trunchiere dreapta sau stânga (tipul 2 sau 3) sunt incluse în cercetarea cu trunchiere stânga/dreapta (tipul 4);
c) cercetarea cu trunchiere stânga/dreapta (tipul 4) şi cercetarea figurativă (tipul 5) sunt ambele incluse în cercetarea combinată (tipul 6).

3. Toate cercetările documentare – cu excepţia celor de portofoliu – se execută pe cele trei baze pe care le avem la dispoziţie, respectiv baza naţională, Romarin şi baza mărcilor comunitare. Dacă primele două comportă anumite facilităţi de extragere a rezultatelor, baza mărcilor comunitare nu prezintă aceste avantaje. În consecinţă nu pot fi efectuate cercetările cu trunchiere pentru elemente verbale compuse din trei litere. De asemenea există elemente verbale care la nivelul mărcii comunitare se regăsesc într-un număr de documente ce nu poate fi prelucrat în vedere furnizării rezultatelor. În aceste cazuri examinatorii vor selecta acele inregistrări care vor fi foarte apropiate de denumirea supusă cercetării.

4 . Profităm de această ocazie pentru a preciza că toate bazele în care OSIM execută cercetările documentare sunt publice şi pot fi accesate gratuit pe internet la următoarele adrese:
http://api.osim.ro:8083/TMreg/
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp
http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchAdvanced_NoReg

Cercetările documentare pentru mărci se execută în baza Ordinului OSIM nr. 65/09.07.2008.
Efectuarea unei cercetări documentare nu este obligatorie, dar, în cele mai multe cazuri, vă salvează de cheltuieli nedorite, cum ar fi: reclama pentru o marcă aparţinând altcuiva (mai ales în cazul ziarelor, revistelor, detergenţilor, băuturilor, produselor cosmetice) şi daunele care ar trebui plătite în cazul utilizării unei denumiri deja existentă ca marcă.
Cercetările documentare sunt realizate atât în baza naţională de date, constituită din mărci şi cereri de înregistrare de mărci, cât şi în baza de date internaţională, constituită din mărci şi cereri de înregistrare de mărci, având România ca ţară desemnată pentru protecţie.

Serviciile oferite de OSIM în domeniul mărcilor:

tip 1 – Cercetare documentară având partea verbală identică;
tip 2 – Cercetare documentară având aceeaşi rădăcină trunchiată stânga şi dreapta;
tip 3 – Cercetare documentară având elemente figurative conform anexei;
tip 4 – Cercetare documentară având elemente combinate, conform anexei;
tip 5 – Cercetare documentară pentru identificarea titularului unei mărci figurative sau combinate;
tip 6 – Cercetare documentară privind portofoliul unui titular;
tip 7 – Cercetare documentară privind portofoliul unui mandatar;
tip 8 – copie după fila RNM pentru o marcă;
tip 9 – Cercetare documentară privind analiza statutului juridic al unei mărci;
tip 10 – Cercetare documentară privind mărcile pe clasă (tabel, baza naţională şi sistemul Madrid);
tip 11 – Cercetare documentară privind mărcile pe clasă (fila RNM, baza naţională şi sistemul Madrid);
tip 12 – Cercetare documentară privind mărcile pe clasă înregistrate în ultimele 12 luni (tabel, baza naţională şi sistemul Madrid);
tip 13 – Cercetare documentară privind mărcile pe clasă înregistrate în ultimele 12 luni (fila RNM, baza naţională şi sistemul Madrid);
tip 14 – Cercetare documentară privind situaţia existentă la nivelul mărcii comunitare pentru o marcă (tabel);
tip 15 – Cercetare documentară privind situaţia existentă la nivelul mărcii comunitare pentru o marcă (prima pagină);
tip 16 – citarea în rapoartele de CD trimise la OAPI în baza art. 39, din Regulamentul Mărcii Comunitare;
tip 17 – Cercetare documentară periodică, pentru portofoliul unui titular (abonament pe 6 luni, prima pag);
tip 18 – Cercetare documentară periodică, pentru o marcă verbală (abonament pe 6 luni, prima pag);
tip 19 – Cercetare documentară periodică, pentru o marcă figurativă sau combinată (abonament pe 6 luni, prima pag).

Serviciile de la punctele 17, 18 şi 19 sunt fostele servicii de supraveghere a concurenţei, având acum o altă titulatură, dar acelaşi conţinut.

Formalităţile pentru efectuarea unei cercetări documentare sunt foarte simple.
Este suficientă completarea formularului special, dedicat serviciilor de cercetări documentare mărci şi indicaţii geografice, achitarea tarifului corespunzător şi trimiterea copiei documentului de plată, alături de formularul completat, la OSIM.