Mărci și indicații geografice

„Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiţia ca aceste semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi şi să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităţilor competente şi publicului să stabilească cu claritate şi precizie obiectul protecţiei conferite titularului lor.”Clasificarea Internațională a Produselor și Serviciilor Ediția a 11-a/2021 – tradusă în limba română

Clasificarea Internaţională a Produselor şi Serviciilor – clasificarea Nisa – EDIŢIA a 11-a/2021


 • TMclass – vă ajută să căutaţi şi să clasificaţi produsele şi serviciile (termenii) necesari pentru a solicita protecţia mărcii

Utilizați TMclass pentru căutarea şi clasificarea produselor şi serviciilor necesare pentru a solicita protecţia mărcii dvs.

Acest tutorial vă oferă informaţii detaliate cu privire la funcționalitățile acestui instrument unic de clasificare.
Materialul a fost creat în cadrul Proiectelor de Cooperare Europeană co-finanţate de către Oficiul Uniunii Europene de Proprietate Intelectuală (European Intellectual Property Office – EUIPO).Mărci depuse pe cale internaţională prin Sistem Madrid, cu stat desemnat România (OMPI/WIPO):

 • Madrid Monitor + Explicaţii

  EXPLICAŢII PRIVIND UTILIZAREA BAZEI DE DATE OMPI (WIPO Madrid Monitor)

  Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI/WIPO) administrează un sistem internaţional de înregistrare a mărcilor. Acest sistem este guvernat de două tratate: Aranjamentul de la Madrid referitor la înregistrarea internaţinală a mărcilor şi Protocolul privind Aranjamentul de la Madrid.
  Toate informaţiile care se regăsesc în baza de date WIPO Madrid Monitor reflectă exact datele înscrise în Registrul Internaţional al mărcilor, registru care este administrat de OMPI.
  Pentru verificarea cererilor/mărcilor internaţionale care au solicitat/au protecţie în România este necesar ca în dreptul rubricii „Designated Contracting Parties” să se scrie abrevierea „RO”.

   

 • Gazeta OMPI + Explicaţii

  EXPLICAŢII PRIVIND UTILIZAREA GAZETEI OMPI A MĂRCILOR INTERNAŢIONALE

  „Gazeta OMPI a mărcilor internaţionale” conţine toate datele privind noile înregistrări internaţionale, reînnoirile, desemnări ulterioare şi alte date privind înregistrările internaţionale, ea fiind publicată săptămânal, în fiecare joi.

  Se pot accesa şi vedea cererile de mărci internaţionale, inclusiv desemnările ulterioare, cu stat desemnat România, utilizându-se următorii paşi:

  – la rubrica :

  State/IGO
  Origin Designated Interested

  Origin Designated Interested

  se bifează căsuţa „Designated”, după care se va selecta „ROMÂNIA”;

  – la rubrica :

  Summary

  Summary

  se va selecta atât „Registrations”, cât şi „Subsequent Designations”, după care se va accesa „Submit”.


 • Protecţia mărcilor în străinătate

  Mărcile înregistrate la OSIM sunt protejate pe teritoriul României. Protecţia într-un alt stat presupune îndeplinirea formalităţilor prescrise de legislaţia statului respectiv, şi a convenţiilor şi tratatelor la care acesta este parte.
  Există trei modalităţi pentru a obţine protecţia în alte ţării, în funcţie de numărul acestor ţări şi de aparteneţa lor la diverse tratate internaţionale;
  – calea naţională, depunând cereri de înregistrare la Oficiile regionale de mărci din ţările respective;
  – calea regională, depunând cereri de înregistrare la Oficiul regional competent (EUIPO – Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Oficiul de Mărci Benelux, Organizaţia Africană de Intelecturlă etc.);
  – calea internaţională, prin Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), care administrează, în acest domeniu, următoarele tratate: Convenţia de la Paris, Aranjamentul de la Madrid şi Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid.