Legislaţie domeniul P.I. – Topografii de produse semiconductoare

LEGE
pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998
privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015 (în format pdf)

LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 (*republicată*) privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare

 
O R D I N nr. 6 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16/1995*) privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicată în Monitorul Oficial nr. 90 din 5 noiembrie 2006

 
Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicată*) privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006

Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte în domeniul topografiilor de produse semiconductoare.

 
Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ – Anexa 1C.Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat de Romania la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 – M.Of.nr.360/27.12.1994

Tratatul privind protecţia proprietăţii intelectuale în materie de circuite integrate, semnat la Washington D.C. la 26 mai 1989.

Directiva Consiliului Comunităţilor Economice Europene nr. 87/54/CEE din 16 decembrie 1986, privind protecţia juridică a topografiilor produselor semiconductoare.