Modele de utilitate

LEGE pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015 (în format pdf)Lege nr. 350 din 12 decembrie 2007 privind modelele de utilitate, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007 – în format pdf


Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate – (pdf) – în format pdf


Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicată*) privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006 – în format pdf


Ordinul nr. 66/31.07.2014 – în format pdf

Instrucţiunea nr.122/30.12.2013 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale începând cu 01.01.2014 – în format pdf