Legislaţie domeniul P.I. – Invenții

 

LEGEA nr. 64 din 11 octombrie 1991* privind brevetele de invenţie, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 613 din 19 august 2014 – în format pdf

*Republicată în temeiul ar.18 din Legea nr.83/2014 privind invenţiile de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.471 din 26 iunie 2014, dându-se taxelor o nouă numerotare.
Legea nr. 64/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.541 din 8 august 2007, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.638 din 18 septembrie 2007 şi ulterior a fost modificată prin:
– Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.365 din 30 mai 2012, cu modificările ulterioare,
– Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare.


HG nr. 547 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii 64/1991 privind brevetele de invenţie publicată în M.Of. nr. 456/18 iunie 2008 – în format pdf


LEGEA nr.83/2014 privind invenţiile de serviciu, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 471/2014 – în format pdf


ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 41/1998 (republicată) privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în MONITORUL OFICIAL Nr. 959 DIN 29 NOIEMBRIE 2006 – în format pdf

Rectificare anexa 1, la Ordonanta 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietatii industriale şi regimul de utilizare a acestoraRectificare la forma republicată a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, tipărită în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 638 din 18 septembrie 2007 – în format pdf


LEGEA nr. 611 din 13 noiembrie 2002 privind aderarea României la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum şi la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000


Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980 la care România a aderat prin Legea nr. 75/1999 publicată în M.Of. nr.115/16.03.2000Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte în domeniul brevetelor de invenţie

Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr.1177 din 28.12.1968 – B.Of. nr.1/06.01.1969


Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internaţională a brevetelor de invenţie din 26 martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979 la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998


Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat de România prin Decretul nr.81 din 2 martie 1979 – B.Of.nr.22/08.03.1979


Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme in scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980 la care România a aderat prin Legea nr.75/1999 – M.Of.nr.210/13.05.1999


Convenţia privind eliberarea brevetului european adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973 – în format pdf şi Actul de revizuire a acesteia adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 – în format pdf la care România a aderat prin Legea nr.611/2002 – M.Of.nr.844/13.11.2002


Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora pe de altă parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 – M.Of.nr.73/12.04.1993


Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comerţ – Anexa 1C. Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994 – în format pdf, ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 – în format pdf – M.Of.nr.360/27.12.1994