Legislaţie domeniul P.I. – Invenții

 

LEGEA nr. 64 din 11 octombrie 1991* privind brevetele de invenţie, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 613 din 19 august 2014 – în format pdf

*Republicată în temeiul ar.18 din Legea nr.83/2014 privind invenţiile de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.471 din 26 iunie 2014, dându-se taxelor o nouă numerotare.
Legea nr. 64/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.541 din 8 august 2007, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.638 din 18 septembrie 2007 şi ulterior a fost modificată prin:
– Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.365 din 30 mai 2012, cu modificările ulterioare,
– Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare.


HG nr. 547 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii 64/1991 privind brevetele de invenţie publicată în M.Of. nr. 456/18 iunie 2008 – în format pdf


LEGEA nr.83/2014 privind invenţiile de serviciu, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 471/2014 – în format pdf


ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 41/1998 (republicată) privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în MONITORUL OFICIAL Nr. 959 DIN 29 NOIEMBRIE 2006 – în format pdf

Rectificare anexa 1, la Ordonanta 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietatii industriale şi regimul de utilizare a acestoraRectificare la forma republicată a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, tipărită în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 638 din 18 septembrie 2007 – în format pdf


LEGEA nr. 611 din 13 noiembrie 2002 privind aderarea României la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum şi la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000


Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980 la care România a aderat prin Legea nr. 75/1999 publicată în M.Of. nr.115/16.03.2000


ORDIN nr. 117 din 26 iulie 2017 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind sprijinirea brevetării în străinătate a invențiilor românești


Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr.1177 din 28.12.1968 – B.Of. nr.1/06.01.1969


Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internaţională a brevetelor de invenţie din 26 martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979 la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 – M.Of.nr.10/14.01.1998


Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat de România prin Decretul nr.81 din 2 martie 1979 – B.Of.nr.22/08.03.1979


Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme in scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980 la care România a aderat prin Legea nr.75/1999 – M.Of.nr.210/13.05.1999


Convenţia privind eliberarea brevetului european adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973 – în format pdf şi Actul de revizuire a acesteia adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 – în format pdf la care România a aderat prin Legea nr.611/2002 – M.Of.nr.844/13.11.2002


Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora pe de altă parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 – M.Of.nr.73/12.04.1993


Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comerţ – Anexa 1C. Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994 – în format pdf, ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 – în format pdf – M.Of.nr.360/27.12.1994