Inițiative legislative

   Iniţiativă legislativă

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată
(data afișării : 12 ianuarie 2018)

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: office@osim.ro

Proiect de Lege

Expunere de motive

 
   Iniţiativă legislativă

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea
Hotărârii nr.547/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare
a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie