Legislaţie domeniul P.I. – Desene și modele

Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor (publicată în 2007) a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 242/04.IV.2014, în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Varianta republicată nu aduce amendamente procedurii de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor şi modelelor, ci modifică doar o parte a articolelor din Capitolul V – „Răspunderi şi sancţiuni”, respectiv art. 50 si 52. Totodată, este modificat şi art. 25 în temeiul Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă – în format pdf


H.G. nr. 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, publicată în M.Of.nr.181/10.03.2008 – în format pdf


Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicată*) privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimu de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006 – în format pdf


LEGE pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015 (în format pdf)


Ordine, dispoziţii şi instrucţiuni de serviciu desenelor şi modelelor

  • ORDIN nr. 80/01.08.2018 privind efectuarea serviciilor de cercetare documentară în domeniul desenelor și modelelor – în format pdf

  • ORDIN nr. 85/03.09.2014 de modificare a Ordinului nr.81/29.08.2008 privind fluxul de examinare a cererilor de înregistrare desene şi modele – în format pdf

  • ORDIN nr. 81/29.08.2008 privind fluxul de examinare a cererilor de înregistrare desene şi modele – în format pdf

Ordinul nr. 66/31.07.2014 privind încetarea efectelor Instrucţiunii nr.122/30.12.2013 – în format pdf
Instrucţiunea nr.122/30.12.2013 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale începând cu 01.01.2014 – în format pdf


Convenţii, acorduri, tratate multilaterale la care România este parte în domeniul desenelor şi modelelor

Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modele, din 6.XI.1925, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr.44/1992 - M.Of.nr.95/15.05.1992

Actul de la Geneva şi Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor, adoptat la 2 iulie 1999, ratificat de România prin Legea nr.15/2001 - M.Of.nr.103/28.02.2001


Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea desenelor şi modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968 şi revizuit la 28 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998

Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr.1177 din 28.12.1968 - B.Of. nr.1/06.01.1969

Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuale semnată la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificata de România prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 - B.Of.nr.1/06.01.1969

Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora pe de altă parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 - M.Of.nr.73/12.04.1993

Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comerţ – Anexa 1C. Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994 – în format pdf, ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 – în format pdf – M.Of.nr.360/27.12.1994