Certificate Suplimentare de Protecție

LEGE pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015
(în format pdf)


Ordinul nr.23/19.06.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind extinderea duratei certificatului suplimentar de protecţie pentru medicamente – în format pdf


Instrucţiuni privind extinderea duratei certificatului suplimentar de protecţie pentru medicamente – în format doc | în format pdf


Instrucţiune nr. 111 / 31.03.2010 privind taxele pentru înregistrarea şi examinarea cererii de extindere a certificatului suplimentar de protecţie pentru medicamente – în format pdf


Regulamentul (CE) nr.469/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente (versiunea codificata) – în format pdf


Instrucţiuni privind certificatul suplimentar pentru medicamente şi certificatul suplimentar de protecţie pentru produse de protecţie a plantelor – în format pdf


Regulamentul (CE) nr.1901/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric – în format pdf


Regulamentul (CE) nr.1610/1996 din 23 iulie 1996 al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru produse de protecţie a plantelor – în format pdf


Regulamentul (CE) nr.1768/1992 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente – în format pdf