Oferte de brevete şi cereri de brevet pentru licenţă sau cesiune

Baza de date „OFERTE DE BREVETE ȘI CERERI DE BREVET PENTRU LICENȚĂ SAU CESIUNE” oferă persoanelor interesate posibilitatea culegerii de informații despre soluțiile tehnice care sunt oferite pentru a fi exploatate pe baza unor contracte de licență sau cesiune. Aceste soluții tehnice pot fi conținute de brevete de invenție și de cereri de brevet publicate.

Informațiile din prima coloană reprezintă nr. cererii de brevet/nr.publicare cerere/data de depozit. În coloana a doua este trecut nr.brevetului de invenţie. În coloana a treia gasiți titlul așa cum a fost publicat, cu posibilitatea vizualizării primei pagini a documentului, în a patra coloană este menţionat solicitantul/titularul cu datele de identificare a acestuia, în a cincea coloană sunt datele de contact ale solicitantului/titularului sau a persoanei stabilită de acesta pentru a oferi mai multe informații despre invenția respectivă. Ultima coloană conține data când documentul respectiv a fost introdus în baza de date, urmând să fie găzduit aici timp de 6 luni, cu posibilitate de prelungire. Detalii – „Oferta de INVENȚII”

 

 

 

Nr.cerere de brevet
de invenție /
Data de depozit//
Nr.publicare cerere
Nr. brevet
de invenție
Titlul invenției Solicitant / Titular Persoana de contact Data
publicării
ofertei
a 2017 00302/
19.05.2017/135269/
INSTALAȚIE DE COMANDĂ, CONTROL ȘI SEMNALIZARE FEROVIARĂ TUDERAȘCU VASILE, STR.AL.I.CUZA NR.43, COMUNA LIEȘTI, GL, RO TUDERAȘCU VASILE, STR.AL.I.CUZA NR.43, COMUNA LIEȘTI, GL, RO
TEL: 0745610419
e-mail: tuderascu_v@yahoo.ro
05.11.2021
a 2017 00301/
15.05.2017/135270/
BARIERĂ AUTOMATĂ SIMPLIFICATĂ LA TRECERILE LA NIVEL CU CALEA FERATĂ TUDERAȘCU VASILE, STR.AL.I.CUZA NR.43, COMUNA LIEȘTI, GL, RO TUDERAȘCU VASILE, STR.AL.I.CUZA NR.43, COMUNA LIEȘTI, GL, RO
TEL: 0745610419
e-mail: tuderascu_v@yahoo.ro
05.11.2021
a 2013 00966/
05.12.2013//
129471 TURBINĂ HIDROELECTRICĂ CU PALETE MOBILE PENTRU APĂ CURGĂTOARE STRATULAT ION, STR.GEORGE COȘBUC NR.13, GALAȚI, GL, RO STRATULAT ION, STR.GEORGE COȘBUC NR.13, GALAȚI, GL, RO
TEL: 0740301692
e-mail: stratulat_ionica@yahoo.com
07.09.2021
a 2018 00143/
01.03.2018/133628/
TURBINĂ EOLIANĂ VERTICALĂ CU DOI TAMBURI CU ANSAMBLU DEFLECTOR ȘI ELEMENT DE GHIDARE STROIE DUMITRU, STR.VLĂDENILOR NR.1116, DĂRMĂNEŞTI, DB, RO STROIE DUMITRU, STR VLĂDENILOR NR.1116, DĂRMANEȘTI, DB, RO
TEL: 0729211992
e-mail: almidacorsinventgroup@yahoo.com
25.01.2021
a 2017 01113/
13.12.2017/133438/
STRUCTURĂ DE CONSOLIDARE ȘI/SAU PROTECȚIE A UNEI INCINTE ÎMPOTRIVA RISCURILOR CATASTROFALE ȘI PROCEDEU PENTRU CONSOLIDAREA UNEI CONSTRUCȚII PREVAZUTĂ CU CEL PUȚIN O INCINTĂ UTILIZÂND ACEASTĂ STRUCTURĂ STROIE DUMITRU, STR.VLĂDENILOR NR.1116, DĂRMĂNEŞTI, DB, RO STROIE DUMITRU, STR VLĂDENILOR NR.1116, DĂRMANEȘTI, DB, RO
TEL: 0729211992
e-mail: almidacorsinventgroup@yahoo.com
25.01.2021
a 2017 00273/
08.05.2017/132210/
GENERATOR DE CURENT CONTINUU ȘI AGENT TERMIC CU MOTOR TERMIC, RĂCIRE CU AER, ALIMENTAT CU COMBUSTIBIL GAZOS, GPL SAU BIOGAZ STROIE DUMITRU, STR.VLĂDENILOR NR.1116, DĂRMĂNEŞTI, DB, RO STROIE DUMITRU, STR VLĂDENILOR NR.1116, DĂRMANEȘTI, DB, RO
TEL: 0729211992
e-mail: almidacorsinventgroup@yahoo.com
25.01.2021
a 2014 01010/
19.12.2014//
130178 MODUL DE BAZĂ, SUBANSAMBLU DE COFRAJ CE CONŢINE O REŢEA DE MODULE DE BAZĂ COFRAJ MODULAR CE CONŢINE O REŢEA DE SUBANSAMBLURI DE COFRAJ ŞI PROCEDEU DE REALIZARE A UNEI STRUCTURI PENTRU CONSTRUCŢII CE FOLOSEŞTE COFRAJUL MODULAR STROIE DUMITRU, STR.VLĂDENILOR NR.1116, DĂRMĂNEŞTI, DB, RO STROIE DUMITRU, STR VLĂDENILOR NR.1116, DĂRMANEȘTI, DB, RO
TEL: 0729211992
e-mail: almidacorsinventgroup@yahoo.com
25.01.2021