Formular solicitare set materiale – Patent teaching kit
Patent Teaching-Kit
Setul de materiale de instruire în domeniul brevetelor de invenție

O introducere gata elaborată în lumea brevetelor

Ce este?

Setul de materiale de instruire în domeniul brevetelor de invenţie, creat de Academia Europeană de Brevete ca material auxiliar în acţiunile de conştientizare în rândul studenţilor, este conceput pentru a fi folosit de cadrele didactice din universităţi.

Cui se adresează?

Setul de materiale de instruire este conceput pentru studenţii din orice domeniu, dar se adresează în mod special studenţilor din facultăţile de ştiinţe, inginerie, drept, medicină sau administrarea afacerilor. Materialele pornesc de la premisa că nici studenţii, nici lectorii nu au cunoştinţe anterioare în domeniu.

Ce conţine setul?

Setul de materiale de instruire în domeniul brevetelor conţine prezentări PowerPoint, note destinate lectorului, informaţii de bază în domeniu, ca şi exemple din viaţa reală şi studii de caz.


Setul este compus din două module de bază:

– o introducere pentru studenții din facultățile de ştiinţe, inginerie, medicină şi administrarea afacerilor,

– o introducere pentru studenții de la facultățile de drept,

și trei submodule:

– cercetarea pentru identificarea de brevete existente – cum se utilizează baza de date espacenet;

– cum să înțelegem revendicările;

– utilizarea brevetelor de către companii de tip spin-off de pe lângă universităţi.


Broșura Patent Teaching-Kit