Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie

 

Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale – domeniul brevete de inventie – începând cu data de 01.01.2021 – calculat la nivelul cursului B.N.R. leu-euro la data de 01.10.2020 — ANEXA Nr. 1


În atenţia solicitanţilor / titularilor de drepturi de proprietate industrială: Facturi înşelătoare !

REDUCERI LA PLATA TAXELOR DE BREVETARE

Reduceri la plata taxelor de brevetare a unei cereri de brevet precum şi la mentinerea in vigoare a unui brevet de invenţie [ – conform Ordonanţei guvernului nr. 41/1998*) (*republicată*) privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006 – ]

  • Art. 2, lit. A şi lit. B din Ordonanţa 41/1998 menţionează categoriile de solicitanţi sau titulari care pot beneficia de reduceri la plata taxelor de brevetare precum şi condiţiile financiare în care se acordă reducerile.

În cazul persoanelor fizice, valoarea venitului mediu brut lunar (VMB) se calculează pe baza datelor publicate oficial, în ultimele 12 luni de Institutul Naţional de Statistică.

În cazul persoanelor juridice, altele decât institutele de cercetare, instituţiile publice si unităţile non profit, reducerea se acordă dacă nu au existat transferuri de drepturi şi în funcţie de Cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior datei plăţii taxei şi se calculează în lei la valoarea cursului valutar de la data încheierii bilanţului contabil.