Invenții

Drepturile asupra unei invenţii sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României prin acordarea unui brevet de invenţie de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile prevăzute de lege. [ Art. 1 — (1) – din LEGEA Nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie ]
În atenţia utilizatorilor de informaţii tehnologice din documentele de brevet