Program de convergenţă EUIPO


PC6 – „Reprezentările grafice ale desenelor şi modelelor”

Întrebări frecvente despre practica comună

Comunicarea comună (principii ale practicii comune)* – aplicabilă de la data de 15.07.2016

* Referitor la Pct. 3.2.4, lit. f) de la pag. 36 din documentul „Comunicarea comună (Principii ale practicii comune)” privind convergenţa reprezentărilor grafice ale desenelor şi modelelor industriale, OSIM acceptă astfel de vederi în cererea de înregistrare dar nu le poate admite la înregistrare având în vedere prevederile art. 2, lit d) şi art. 11 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor coroborate cu prevederile art. 13(6)a) din H.G. nr. 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992.PC7 – „Armonizarea denumirilor de produse pentru desene şi modelelor” – aplicabilă de la data de 15.01.2017

Noul instrument de clasificare DesignClass, plecând de la denumirile de produse existente în Clasificarea Locarno, oferă un set de caracteristici ușor de utilizat pentru a ajuta utilizatorii să găsească denumiri de produse în baza sa armonizată de date referitoare la produsele ce se potrivesc cel mai bine cu produsele pentru care doresc să înregistreze un design, înainte de depunerea unei cereri.

DesignClass a fost elaborat în cadrul proiectului „Convergență privind armonizarea denumirilor produselor” în cadrul Programului de convergență (CP 7) și este în funcțional din 2016. Programul de convergență este dedicat promovării armonizării practicilor din cadrul ETMDN. România a făcut parte din Grupul de lucru pentru pachete și din Grupul de lucru privind crearea acestui nou instrument de clasificare a denumirilor de produse.

Prin limitarea riscului unei obiecții bazate pe simple formalități referitoare la o denumire adecvată de produs (care implică costuri suplimentare pentru remedierea oricăror deficiențe), DesignClass poate contribui la reducerea costurilor asociate depunerii cererilor de înregistrare de desene sau modele la diferite Oficii IP.

Aici puteţi accesa DesignClassPC 10 – „Criteriile de evaluare a divulgării desenelor sau modelelor industriale pe internet”

Comunicarea comună

Practica comună – aplicabilă de la data de 15.04.2020