Program de convergenţă EUIPO

PC6 – „Reprezentările grafice ale desenelor şi modelelor”

Întrebări frecvente despre practica comună

Comunicarea comună (principii ale practicii comune)* – aplicabilă de la data de 15.07.2016

* Referitor la Pct. 3.2.4, lit. f) de la pag. 36 din documentul „Comunicarea comună (Principii ale practicii comune)” privind convergenţa reprezentărilor grafice ale desenelor şi modelelor industriale, OSIM acceptă astfel de vederi în cererea de înregistrare dar nu le poate admite la înregistrare având în vedere prevederile art. 2, lit d) şi art. 11 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor coroborate cu prevederile art. 13(6)a) din H.G. nr. 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992.