Certificate suplimentare de protecție

Regulamentul (UE) 2019/933 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 469/2009 privind certificatul suplimentar de protecţie penru medicamente   [ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ]


LEGE pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015
(în format pdf)

Ordinul nr.23/19.06.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind extinderea duratei certificatului suplimentar de protecţie pentru medicamente

Instrucţiuni privind extinderea duratei certificatului suplimentar de protecţie pentru medicamente

În format .doc
În format .pdf

Formulare:

Formular C01 – Cerere de certificat suplimentar de protecție și Ghid de completare

În format .doc
În format .pdf

Formular Cext – Cerere de extindere a duratei unui certificat suplimentar de protectie si Ghid de completare

În format .doc

În format .pdf

Instrucţiune nr. 111 / 31.03.2010 privind taxele pentru înregistrarea şi examinarea cererii de extindere a certificatului suplimentar de protecţie pentru medicamente

Regulamentul (CE) nr.469/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente (versiunea codificata)

Instrucţiuni privind certificatul suplimentar pentru medicamente şi certificatul suplimentar de protecţie pentru produse de protecţie a plantelor

Regulamentul (CE) nr.1901/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric

Regulamentul (CE) nr.1610/1996 din 23 iulie 1996 al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru produse de protecţie a plantelor

Regulamentul (CE) nr.1768/1992 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente