Certificate suplimentare de protecție

Regulamentul (UE) 2019/933 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 469/2009 privind certificatul suplimentar de protecţie penru medicamente   [ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ]

Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale – domeniul brevete de inventie – începând cu data de 01.01.2021 – calculat la nivelul cursului B.N.R. leu-euro la data de 01.10.2020 — ANEXA Nr. 1


LEGE pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015
(în format pdf)

Ordinul nr.23/19.06.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind extinderea duratei certificatului suplimentar de protecţie pentru medicamente

Instrucţiuni privind extinderea duratei certificatului suplimentar de protecţie pentru medicamente

În format .doc
În format .pdf

Formulare:

Cerere de certificat suplimentar de protecție:

în format .pdf
Ghidul de completare

Cerere de extindere a duratei unui certificat suplimentar de protecție:

în format .pdf
Ghidul de completare

Pentru a putea utiliza formulare aflate în pagina noastră trebuie să instalaţi Acrobat Reader, formularele existând în format PDF (Portable Document Format ). Recomandăm instalarea versiunii 10 sau mai mare a Acrobat Reader ce se gaseşte gratuit în internet la adresa www.adobe.com.(aprox. 37MB)
Când incepeţi instalarea Acrobat Reader-ului vă recomandăm să inchideţi browser-ul pe care il folosiţi pentru instalarea corectă a plug-in.