Informare privind Comunicarea cu Biroul Internaţional al Organizaţiei Internaţionale de Proprietate Intelectuală (WIPO)

Începând cu luna aprilie 2018, comunicarea cu Biroul Internaţional al WIPO nu se mai face prin fax, ci doar pe cale electronică, prin accesarea serviciului Contact Madrid.

Acesta a fost conceput pentru a stisface cerinţele tuturor utilizatorilor Sistemului Madrid, respectiv ale solicitanţilor/titularilor de mărci, mandatarilor, oficiilor naţionale de proprietate intelectială.

Contact Madrid este un mijloc eficient de comunicare cu Biroul Internaţioanl al WIPO care poate fi utilizat pentru:

  – Transmiterea de formulare care nu necesită certificarea oficiului de origine;
  – Informaţii generale privind Sistemul Madrid;
  – Solicitare informaţii cu privire la statutul unei cereri de marcă internaţională;
  – Răspuns la scrisori de iregularitate sau la diverse notificări emise de WIPO;
  – Transmiterea unui ordin de plată sau a unei facturi;
  – Informaţii referitoare la serviciile electronice puse la dispoziţie de WIPO;
  – efectuarea de copii;
  – Transmiterea documentelor certificate (autentificate), etc.

Contact Madrid poate fi accesat de pe pagina web a WIPO/Sistem Madrid la rubrica „Contacts” sau direct prin: https://www3.wipo.int/contact/en/madrid.