R6 – de la E. Taxele legale pentru obţinerea unui brevet de invenţie – pentru 2020

Valorile taxelor de menţinere în vigoare a unui brevet acordat pot fi accesate în site-ul OSIM, la pct.23 al Anexei 1 din Ordonanţa de Guvern nr.41 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în 2006 şi actualizată la 01.01.2020. Taxele de menţinere în vigoare sunt datorate începând din anul 3 şi până în anul 20 de protecţie. Ele se achită anual, până la începerea anului de protecţie respectiv.