R42[ultimul paragraf] – Ce trebuie să fac pentru a înregistra o marcă internaţională – pentru 2020

Totodată vă precizăm că şi prin SISTEMUL MADRID se poate solicita protecţie în Comunitatea Europeana (EM), aceasta fiind semnatară a Protocolului Aranjamentului de la Madrid. După completare, formularul ales trebuie depus la sediul OSIM, în două exemplare, însoţit de plata taxei de 333 lei plus câte 143 lei pentru fiecare clasă suplimentară începând cu cea de-a doua, sumă ce reprezintă contravaloarea certificării exactităţii datelor din dosarul naţional şi transmiterii cererii de înregistrare internaţionala a mărcii la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale de la Geneva (OMPI).