R40 – Când şi cum se poate înstrăina (cesiona) o marcă – pentru 2020

Drepturile asupra unei mărci pot fi transmise prin cesiune sau licenţă, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii. Prin cesiune se înţelege renunţarea la drepturile asupra mărcii, iar prin licenţă se înţelege închirierea pe o anumită perioadă a drepturilor asupra mărcii. În cazul în care s-a procedat la o astfel de transmitere de drepturi, este necesar să se depună la OSIM o cerere de înscriere a cesiunii, însoţită de actul doveditor al schimbării titularului şi să se achite taxa corespunzătoare în valoare de 475 lei. Aceste proceduri sunt reglementate de art. 40 ÷ 44 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, modificată în 2014, şi de art. 32 ÷ 35 din Regulamentul de aplicare al acestei legi.