R4 – de la C. Termene privind procedurile de înregistrare a unui brevet de invenţie – pentru 2020

Publicarea în BOPI a cererii de brevet de invenţie (rezumatul invenţiei însoţit, dacă este cazul, de o figură reprezentativă) se poate face cel mai devreme la 4 luni de data de depozit (în conformitate cu art.35 alin. 11 din Regulamentul de aplicare a Legii 64/1991)) cu condiţia achitării unei taxe de publicare de urgenţă conform pct.5 din Anexa 1 a Ordonanţa de Guvern nr.41 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în 2006, cu valorile actualizate la data de 01.01.2020. Simultan cu publicarea rezumatului cererii de brevet de invenţie în BOPI se pune la dispoziţia publicului, la sediul OSIM, şi fasciculul format din descriere, revendicări şi, dacă este cazul, din desene (conform reg.35 (12) din Regulamentul menţionat anterior).