R1 – de la E. Taxele legale pentru obţinerea unui brevet de invenţie – pentru 2020

Taxele pentru înregistrarea unei cereri de brevet de invenţie pot fi accesate în site-ul OSIM, în Anexa 1 a Ordonanţei de Guvern nr.41 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în 2006, cu valorile actualizate la data de 01.01.2020 . De asemenea, veţi găsi informaţii în paragraful „Taxe” din ghidul „Cum înregistraţi la OSIM o cerere de brevet de invenţie”. Taxele pot varia de la 456,2 lei, în cazul reducerii maxime a cuantumurilor taxelor şi până la 3.469 lei, în cazul opţiunii pentru taxele de urgenţă. În legătură cu reducerile de taxe vă rugăm să citiţi art.2 şi art.10 din ordonanţa menţionată privind taxele pentru a vedea care sunt reducerile de care puteţi beneficia şi care sunt taxele ce pot fi reduse.