Mărci și Indicații geografice

1. Ce trebuie să fac pentru a înregistra o marcă la OSIM?

Pentru a înregistra ca marcă o denumire (sau un slogan), însoţită sau nu de un element figurativ (desen), este necesar să completaţi un formular tip – cererea pentru înregistrarea unei Mărci pe cale naţională şi să achitaţi taxele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 republicată, privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29.11.2006 – anexa 4, cu modificările impuse de Legea 66/2010, actualizat la 01.01.2020. Formularul se găseşte pe site-ul nostru www.osim.ro şi se completează obligatoriu pe calculator (nu se primeşte completat de mână). Completarea lui se poate face prin două modalităţi:
A) on-line, accesând „Depunere online cereri” → Cerere de marcă ; pentru această situaţie, înainte de a începe completarea formularului trebuie să achitaţi taxele de depunere a cererii şi de publicare a acesteia (ambele pe un singur ordin de plată), având în vedere că pentru a se închide aplicaţia şi a primi număr de depozit (număr de cerere) este necesar să precizaţi numărul ordinului de plată cu care s-au achitat taxele menţionate, să-l scanaţi şi să-l adăugaţi în fişier. Reproducerea grafică a mărcii (dacă este cazul) trebuie să fie obligatoriu în format gif.
B) accesând formularul în format .pdf, din rubrica “Formulare”, sau din rubrica “Mărci şi indicaţii geografice” (pentru accesarea acestui formular vă recomandăm să intraţi pe site-ul nostru prin Internet Explorer); dacă optaţi pentru această variantă formularul trebuie depus la OSIM, în două exemplare, direct sau prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate trimite şi prin fax cu condiţia ca în termen de 30 de zile să fie transmis la sediul OSIM şi formularul original, însoţit de o adresă în care să se precizeze că a fost depus mai întâi prin fax şi să se menţioneze numărul care a fost primit de la „Biroul de Recepţie Înregistrări C.B.I., D.M.I., MĂRCI” al OSIM. Dacă marca are o grafică particulară (respectiv o scriere diferită de cea standard sau are un element figurativ (desen) care însoţeşte denumirea) este necesar să ataşaţi o reproducere grafică suficient de clară a mărcii, de dimensiune maxim 8×8 cm, în spaţiul corespunzător de pe formular şi să anexaţi pe o pagină separată încă 5 reproduceri, de aceeaşi dimensiune şi culoare cu cea de pe formular.
Odată cu depunerea cererii va trebui să achitaţi taxa de depunere a acesteia în valoare de 48 lei si taxa de publicare a ei, care are valoarea de 143 lei pentru mărcile alb-negru şi 475 lei pentru mărcile color; dacă depuneţi cererea direct la sediul OSIM, taxele se achită la casieria instituţiei, dacă o trimiteţi prin poştă va trebui să ataşaţi la cerere o copie a ordinului de plată din care să reiasă achitarea taxelor menţionate.
ATENŢIE! Neplata acestor taxe odată cu depunerea cererii duce la neacordarea datei de depozit!
După acordarea datei de depozit cererile se publică în format electronic, în maxim 7 zile. Data publicării reprezintă data de la care timp de 2 luni pot fi depuse observaţii (pe motive absolute de refuz – art. 5 din lege) şi opoziţii (pe motive relative de refuz – art. 6 din lege).
În maxim trei luni de la depunerea cererii de înregistrare de marcă, trebuie achitată taxa pentru examinarea în fond (în caz contrar dosarul urmând a fi radiat pentru neplată taxe). Valoarea acestei taxe urmează a fi stabilită în funcţie de felul în care arată marca şi de numărul de clase pentru care se solicită înregistrarea. Clasele menţionate se referă la obiectul de activitate pentru care se solicită protecţia prin marcă şi se găsesc în Clasificarea Internaţională a Mărcilor de la Nisa (Nice) ediţia a 11-a (se găseşte pe site în limba română). În cazul în care nu sunteţi sigur de încadrarea claselor, puteţi trece la rubrica corespunzătoare din formular descrierea activităţii dvs., urmând să facă clasificarea examinatorii de la Serviciul Examinare Preliminară Mărci, contra unei taxe de 143 lei.
CONTUL O.S.I.M. (lei): RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Sector 3, str. Cireşului, nr. 6, sector 3, Bucureşti.; cod fiscal: 4266081.
În conformitate cu Ordonanţa menţionată anterior avem următoarele taxe de examinare pentru o clasă:

– pentru mărcile individuale:

marca verbală: 523 lei;
• marca combinată/figurativă/tridimensională alb/negru: 666 lei;
• marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 1046 lei.

Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 238 lei.

– pentru mărcile colective sau de certificare:

marca verbală: 1853 lei;
• marca combinată/figurativă/tridimensională alb/negru: 2138 lei;
• marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 2613 lei.

Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 333 lei.

Pe site-ul nostru, la cap. „Mărci şi Indicaţii Geografice” este pus la punct un “Calculator privind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice”.

OSIM examinează în fond o cerere de înregistrare marcă în 6 luni de la publicarea acesteia, cu condiţia achitării taxelor corespunzătoare şi decide admiterea sau respingerea înregistrării mărcii respective.
În cazul admiterii înregistrării mărcii, aceasta se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Mărci, în format electronic şi se înscrie în Registrul Mărcilor, urmând să se elibereze certificatul de înregistrare cu condiţia achitării taxei prevăzute de lege în valoare de 238 lei.

2. Doresc să înregistrez la OSIM o sigla şi un logo, ce trebuie să fac?

În primul rând, trebuie precizat că denumirile „siglă“ si „logo” nu se regăsesc ca atare în legislaţia în vigoare, respectiv în Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, modificată în 2014. În conformitate cu această lege, la OSIM se pot înregistra ca mărci, denumiri însoţite sau nu de un element figurativ.
Indiferent de tipul mărcii (verbală, figurativă sau combinată), procedura de înregistrare este aceeaşi şi este cuprinsă în răspunsul la întrebarea 1.

3. Am mai multe produse şi vreau sa le „brenduiesc”, ce am de făcut?

Pe de o parte nu există noţiunea de „brenduire”, ci de înregistrare de marcă asociată unui produs sau serviciu, iar pe de altă parte această înregistrare asigură protecţia pe denumirea respectivă sau grafica aleasă, nu pe lista de produse şi/sau servicii pentru care se face înregistrarea. Altfel spus trebuie reţinut faptul că marca nu protejează produsul/serviciul în sine, ci este un mijloc de a-l promova. Procedura de înregistrare este cuprinsă în răspunsul la întrebarea 1.

4. Am un produs şi vreau sa-l inregistrez ca marcă, cum procedez?

Marca protejează denumirea sau însemnul grafic asociat produsului, nu produsul în sine. Rostul mărcii este de a deosebi produsele şi/sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane. Procedura de înregistrare este cuprinsă în răspunsul la întrebarea 1.

5. Ce trebuie să fac pentru a înregistra un slogan?

Înregistrarea unui slogan se face parcurgând aceleaşi etape ca pentru orice marcă, respectiv procedura de înregistrare cuprinsă în răspunsul la întrebarea 1.

6. Am o denumire şi nu vreau s-o mai folosească nimeni, cum procedez?

Pentru ca o denumire să nu mai poată fi înregistrată de nimeni ca marcă, pe nici un domeniu de activitate, se poate solicita înregistrarea pe toate cele 45 de clase ale Clasificării de la Nice (Nisa). La această situaţie se impun nişte lămuriri suplimentare, şi anume :
– sunt excluse de la protecţie şi nu se pot înregistra mărcile lipsite de caracter distinctiv, cele generice sau uzuale într-un domeniu de activitate (conform art. 5 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, modificată în 2014);
– nu se pot înregistra ca mărci denumiri, însoţite sau nu de elemente grafice (desene), identice sau asemănătoare cu mărcile notorii ;
– în cazul în care marca nu este folosită pe o perioada de 5 ani consecutiv, pe unul sau mai multe dintre domeniile de activitate pentru care s-a obţinut înregistrarea, terţii interesaţi pot obţine decăderea din drepturi pe domeniile respective şi înregistrarea mărcii pentru ei.

7. Mi-am înregistrat numele firmei la Registrul Comerţului. Trebuie să o înregistrez şi la OSIM?

Înregistrarea la OSIM a denumirii unei firme nu este obligatorie, dar este utilă, în sensul că prin această înregistrare puteţi opri terţe firme sau persoane fizice să utilizeze aceeaşi denumire în acelaşi domeniu de activitate. Se impun nişte precizări, în sensul că trebuie ţinut cont de faptul că nu se pot înregistra mărci constituite exclusiv din cuvinte generice sau uzuale într-un domeniu de activitate, şi nici mărci identice sau similare cu mărci notorii. În concluzie, este posibil ca, în cazul în care denumirea firmei este un cuvânt uzual, generic sau identic/similar cu o marcă notorie, să se fi putut înregistra la Registrul Comerţului (la Registrul Comerţului nu sunt valabile aceleaşi reguli ca în cazul OSIM), dar să nu se poată înregistra ca marcă la OSIM.

8. Am înregistrat un nume de site şi vreau să stiu dacă trebuie să-l înregistrez şi la OSIM?

Înregistrarea la OSIM a denumirii unui site nu este obligatorie, dar este utilă, în sensul că prin această înregistrare puteţi opri terţe persoane fizice sau juridice să utilizeze aceeaşi denumire de site, în acelaşi domeniu de activitate.

9. Cum pot acţiona dacă după înregistrarea mărcii constat că cineva o foloseşte?

Daca aveţi o marcă înregistrată la OSIM şi constataţi că altcineva utilizează acelaşi însemn pentru acelaşi domeniu şi, prin activitatea respectivă vă aduce prejudicii, puteţi mai întâi să-i trimiteţi o atenţionare prin care să îi semnalaţi că vă încalcă un drept protejat, apoi, dacă nu îşi încetează activitatea, puteţi să-l acţionaţi în justiţie .

10. Am primit o somaţie de încetare a activităţii sau de schimbare a numelui firmei, din partea cuiva care susţine că are înregistrată la OSIM o marcă asemănătoare cu denumirea sub care îmi desfăşor eu activitatea. Ce trebuie să fac?

Într-o asemenea situaţie, în primul rând trebuie să solicitaţi celui care a trimis somaţia să vă prezinte documentele doveditoare care să demonstreze baza legală a respectivei acţiuni. Dacă vă sunt prezentate aceste documente şi se constată că dovedesc legalitatea somaţiei, este indicat să apelaţi la serviciile unui avocat sau, şi mai bine, la un consilier în proprietate industrială, care să vă poată reprezenta în justiţie şi să vă apere drepturile, dacă va fi cazul.

11. Cât costă şi cât durează înregistrarea unei mărci la OSIM?

Valoarea taxelor ce trebuie achitate pentru înregistrarea unei mărci sunt prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în M.O. nr. 959/29.11.2006 – anexa 4, actualizat la 01.01.2020. Procedura de înregistrare a unei mărci la nivel naţional durează aproximativ 9 luni.

12. Se poate prelungi termenul de trei luni de la depunerea cererii de înregistrare de marcă pentru achitarea taxei de examinare de fond?

Termenul de trei luni de la depunerea unei cereri de înregistrare de marcă pentru achitarea taxei de examinare de fond poate fi prelungit cu o perioadă de maxim două luni pentru motive întemeiate, în conformitate cu art.16 alin. 3 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, modificată în 2014, depunând o cerere în acest sens la registratura OSIM.

13. Pot extinde lista de produse şi/sau servicii pentru o cerere de înregistrare de marcă deja depusă la OSIM?

Lista de produse şi/sau servicii de pe o cerere de înregistrare de marcă deja depusă la OSIM nu poate fi modificată în sensul adăugării de noi produse şi/sau servicii. Dacă se doreşte o astfel de extindere se face o nouă cerere de înregistrare de marcă pentru domeniile (clasele) alese ulterior.

14. Am depus o cerere de înregistrare de marcă verbală şi aş dori să-i adaug un element figurativ. Cum trebuie să procedez?

La o cerere de înregistrare de marcă depusă la OSIM nu se pot aduce modificări în sensul adăugării unui element figurativ (desen). Dacă se doreşte ca, la marca propusă iniţial pentru înregistrare doar ca marcă verbală, să i se adauge un element grafic, trebuie depusă o nouă cerere de înregistrare.

15. Cum este mai avantajos să înregistrez o marcă, pe persoană fizică sau juridică?

Din punctul de vedere al Legii 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, modificată în 2014, nu este nici o diferenţa între înregistrarea unei mărci pe numele unei persoane fizice sau juridice. Acest aspect este în totalitate la alegerea solicitantului.

16. Ce fel de protecţie obţin prin înregistrarea mărcii?

Protecţia prin marcă se referă la protecţia asupra denumirii înregistrate, nu asupra serviciilor sau produselor oferite, marca fiind un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor/serviciilor identice sau similare ce aparţin unei persoane fizice/juridice de cele aparţinând altor persoane.

17. Cum pot afla dacă o marcă este înregistrată sau nu?

Puteţi afla dacă o marcă este sau nu înregistrată făcând o cerere de cercetare documentară şi achitând taxa corespunzătoare. Vă precizăm că formularul-tip pentru aceasta procedură şi tarifele corespunzătoare le găsiţi intrând pe site-ul nostru www.osim.ro la “Proprietate industrială / Mărci şi indicaţii geografice / Servicii OSIM în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice”. Tarifele corespunzătoare pentru realizarea cercetărilor documentare pentru mărci sunt cuprinse în Ordinul nr.137/26.11.2019. Acest formular trebuie completat şi poate fi adus la OSIM personal şi atunci taxa se poate achita la casieria noastră şi se eliberează factura corespunzătoare sau poate fi transmis prin poştă sau prin fax cu condiţia să ataşaţi la cerere copie după ordinul de plată din care reiese achitarea taxei.
PRECIZARE IMPORTANTĂ ! Aceasta cercetare documentară are doar caracter informativ pentru dvs. şi nu are nici o legătura cu procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii.

18. Pe ce perioadă este valabilă o marcă?

Perioada de valabilitate a unei mărci este de 10 ani începând cu data la care a fost depusă cererea de înregistrare, şi poate fi reînnoită pe oricât de multe perioade de 10 ani, cu condiţia achitării taxelor corespunzătoare.

19. Pot înregistra o marcă în numele unei societăţi/persoane fizice din afara ţării?

Dacă societatea/persoana fizică are sediu social/adresa pe teritoriul Uniunii Europene, în conformitate cu art.13 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, modificată în 2014, nu este obligatorie reprezentarea prin mandatar autorizat., dar este obligatoriu să se stabilească o adresă de corespondenţă în România. Pentru persoanele fizice sau societăţile din afara UE reprezentarea prin mandatar este obligatorie, cu excepţia procedurii de depunere a cererii de înregistrare a mărcii.

20. Reprezint/Sunt un cabinet de avocatură. Pot reprezenta în faţa OSIM o persoană fizică/juridică?

În cazul în care nu sunteţi consilieri în proprietate industrială nu puteţi reprezenta în calitate de mandatar autorizat, nici un fel de persoane fizice sau juridice, din ţara sau din străinătate. Puteţi însă să depuneţi documente la OSIM fără să aveţi procura, delegaţie sau împuternicire, sau puteţi să fiţi trecuţi în cererea de înregistrare de marcă la rubrica «persoană desemnată pentru corespondenţa», în condiţiile în care actele poartă semnătura şi ştampila (dacă este persoană juridică) solicitantului. De asemenea puteţi reprezenta oficial o persoană fizică sau juridică de pe teritoriul României în faţa Comisiei de Reexaminare, în conformitate cu regula 46 (5) din Regulamentul de aplicare al Legii 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

21. Ce este Clasificarea de la Nice?

Clasificarea Internaţională a Mărcilor de la Nice (Nisa), este similară codurilor CAEN de la registrul Comerţului şi cuprinde, structurat pe clase, toate activităţile pe care le poate desfăşura o persoană fizică sau juridică. Primele 34 de clase se adresează celor care sunt producători, iar clasele de la 35 la 45 sunt destinată celor care oferă servicii.

22. Nu mă regăsesc în Clasificarea de la Nisa, atunci ce scriu la pct. 10 din cererea de înregistrare de marcă?

În cazul în care nu vă regăsiţi în Clasificarea de la Nisa, în rubrica corespunzătoare din cererea de înregistrare de marcă puteţi să scrieţi cu cuvintele dvs. ce activităţi desfăşuraţi, urmând ca specialiştii din cadrul Serviciului de Examinare Preliminară Mărci să stabilească în care clase va încadraţi, şi să vă informeze despre aceasta prin decizia de constituire de depozit naţional reglementar. În aceasta decizie vi se precizează şi care este cuantumul taxelor pe care le veţi avea de achitat în maxim trei luni de la depunerea cererii, pentru procedura de examinare de fond, la care se va adăuga şi taxa pentru procedura de reclasificare. Această taxă de reclasificare are valoarea de 143 lei.

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală – EUIPO, a pus la dispoziţia solicitanţilor un instrument de căutare on-line numit TMclass. Acesta facilitează identificarea claselor de produse şi/sau servicii pentru care se doreşte obţinerea protecţiei mărcii, conform Clasificării Internaţionale a Mărcilor de la Nisa.

23. Ce trebuie să bifez la pct. 2.1 din cererea de înregistrare de marcă?

În funcţie de felul în care arată marca dvs., respectiv trebuie să bifaţi:
– marcă verbală – dacă sunt numai litere fără nici o grafică specială, fără o anumită culoare şi neînsoţită de un desen;
– marcă figurativă – dacă este o marcă compusă numai dintr-un desen, fără nici o literă sau cifră;
– marcă combinată – orice combinaţie a celor prezentate mai sus;
– marcă tridimensională – forma unui produs sau a ambalajului său.

24. Ce trebuie să bifez la pct. 2.2 din cererea de înregistrare de marcă?

La acest punct se bifează:
– marcă individuală – în cazul în care avem un singur solicitant, sau sunt mai mulţi solicitanţi (persoane fizice sau juridice) care vin individual, nu reuniţi într-o asociaţie;
– marcă colectivă – în cazul în care solicitant este o asociaţie de producători, comercianţi, prestatori de servicii ;
– marcă de certificare – în cazul în care solicitantul este o persoană juridică, legal abilitată să exercite controlul produselor şi/sau serviciilor.

25. Trebuie să scriu denumirea explicit, şi dacă da, unde?

În cazul în care aveţi o marcă verbală, se bifează „verbală” la rubrica 2.1, iar denumirea respectivă se scrie în rubrica 2.3.
În cazul în care marca este constituită din denumire şi element grafic, se bifează „combinată” la rubrica 2.1, iar cuvântul (sau cuvintele) se scriu în rubrica 2.3.

26. Ce trebuie să scriu în rubrica 2.4?

În cazul în care marca are o grafică deosebită, respectiv un font special al literelor sau este alcătuită dintr-o denumire însoţită de un desen, în rubrica 2.4 se aplică marca aşa cum se doreşte să fie înregistrată, prin lipire sau prin translatare din baza de date.

27. Este obligatoriu să am grafică pentru marcă?

Felul în care arată o marcă este 100% alegerea solicitantului, legea mărcilor neavând nici o prevedere sau restricţie în acest sens.

28. La ce se referă transliterarea şi ce trebuie să scriu?

Transliterarea mărcii se completează în cazul în care marca are în tot sau în parte elemente scrise cu alte caractere decât cele ale limbii latine, şi trebuie specificată semnificaţia acelor caractere, sau în cazul în care marca este alcătuită din combinaţii de litere şi cifre care au un anumit înţeles ( de exemplu: „4 you” se transliterează „for you” ).

29. Marca mea este în limba română, atunci eu ce scriu în rubrica 2.8?

În cazul în care marca este în totalitate în limba română rubrica 2.8 rămâne necompletată. În cazul în care o parte din marcă sau marca în totalitate sunt într-o limbă străină, la această rubrică se precizează care este traducerea în limba română.

30. Ce înseamnă prioritatea revendicată?

În conformitate cu art. 10 alin.2 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, modificată în 2014, şi cu art.10 alin.11lit.(a) din Regulamentul de aplicare al acestei legi, se revendică o prioritate în cazul în care solicitantul a depus o cerere de înregistrare pentru aceeaşi marcă într-o altă ţară membră a Convenţiei de la Paris, dar nu cu mai mult de 6 luni în urma. Într-o asemenea situaţie se revendică prioritatea primului depozit.

31. Ce reprezintă prioritatea de expoziţie?

În conformitate cu art. 11 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, modificată în 2014, şi cu art.10 alin.11 lit.(b) din Regulamentul de aplicare al acestei legi, în situaţia în care solicitantul a prezentat produse şi/sau servicii sub denumirea pe care doreşte să o înregistreze ca marcă, la o expoziţie internaţională într-una din ţările membre ale Convenţiei de la Paris în ultimele 6 luni, poate aduce de la organizatorul expoziţiei o adresă din care să rezulte participarea (prezentarea de produse şi/sau oferirea de servicii) sub denumirea respectivă, şi atunci se revendică prioritatea datei acelei expoziţii.

32. Ce trebuie sa scriu la solicitantul pentru corespondenţă?

În cazul în care doriţi să primiţi corespondenţa în atenţia unei anumite persoane sau la o altă firmă, se trec numele, respectiv denumirea firmei la rubricile 4.2.1 şi 4.2.2.

33. Când se completează adresa de corespondenţă?

În cazul în care din diferite motive, la adresa de la rubrica 1.1.3 nu poate fi primită corespondenţa, la rubrica 4.2.3 se trece o altă adresă la care OSIM să poate trimite corespondenţa.

34. Pentru a depune dosarul la OSIM am nevoie de procură?

Procura este necesară în cazul în care solicitantul a contactat şi angajat pentru procedurile în faţa OSIM un consilier în proprietate industrială. În rest, formularul completat pe proprie răspundere, poate fi depus la OSIM de oricine.

35. Este obligatorie reprezentarea prin mandatar autorizat?

Nu este obligatorie reprezentarea prin mandatar autorizat decât în cazul în care sunteţi persoană fizică sau juridică cu domiciliu sau sediu în afara Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic European, cu excepţia procedurii de depunere a cererii.

36. Se pot trimite fomularele pe fax sau e-mail?

Cererea de înregistrare de marcă se poate trimite prin fax la numărul 021 312 38 19, cu condiţia să se transmită şi copia ordinului de plată din care să rezulte achitarea taxei de depunere a cererii şi a taxei de publicare, şi de asemenea, cu condiţia ca în termen de 30 de zile să fie transmis şi formularul original direct la sediul OSIM sau prin poştă cu confirmare de primire. Foarte important este ca la cererea originală transmisă ulterior depunerii prin fax, să se anexeze o adresă în care să se precizeze că a fost depusă mai întâi prin mijloace electronice şi să se menţioneze care este numărul primit din partea OSIM. Nu este admisă transmiterea formularelor prin e-mail.

37. Cum se pot achita taxele?

Taxele aferente procedurilor de înregistrare de marcă se pot achita fie direct la casieria de la sediul OSIM, fie în contul IBAN aferent OSIM : RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Sector 3, cod fiscal 4266081.

38. Care este contul OSIM?

Contul IBAN aferent OSIM este RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Sector 3, cod fiscal 4266081.

39. Ce trebuie să fac pentru a reînnoi o marcă?

Pentru a reînnoi o marcă este necesar să se completeze un formular tip care se găseşte pe site-ul OSIM şi să se achite taxele corespunzătoare. Cererea de reînnoire poate fi depusă cu cel mult trei luni înainte de expirarea mărcii, fără a depăşi ultima zi de valabilitate a acesteia. În cazul în care a fost depăşit termenul de valabilitate de 10 ani al mărcii, se mai poate achita taxa de reînnoire în maxim 6 (şase) luni de la expirare, cu plata penalizărilor prevăzute de lege.

40. Când şi cum se poate înstrăina (cesiona) o marcă?

Drepturile asupra unei mărci pot fi transmise prin cesiune sau licenţă, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii. Prin cesiune se înţelege renunţarea la drepturile asupra mărcii, iar prin licenţă se înţelege închirierea pe o anumită perioadă a drepturilor asupra mărcii. În cazul în care s-a procedat la o astfel de transmitere de drepturi, este necesar să se depună la OSIM o cerere de înscriere a cesiunii, însoţită de actul doveditor al schimbării titularului şi să se achite taxa corespunzătoare în valoare de 475 lei. Aceste proceduri sunt reglementate de art. 40 ÷ 44 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, modificată în 2014, şi de art. 32 ÷ 35 din Regulamentul de aplicare al acestei legi.

41. Înregistrarea la OSIM oferă doar protecţie naţională sau şi internaţională?

Înregistrarea unei mărci la OSIM oferă protecţie doar la nivel naţional.

42. Ce trebuie să fac pentru a înregistra o marcă internaţională?

Ţara noastră este membră a Uniunii de la Madrid, fiind semnatară atât a Aranjamentului de la Madrid, cât şi a Protocolului de la Madrid, astfel că înregistrarea internaţională a unei mărci naţionale se poate face unitar prin Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale de la Geneva (OMPI); înregistrarea prin acest sistem se poate face numai după obţinerea protecţiei în România. Înregistrarea internaţională a mărcilor se face în conformitate cu art. 64 şi 65 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, modificată în 2014, şi cu art. 23 si 24 din Regulamentul de aplicare al acestei legi. De asemenea, aceste informaţii pot fi găsite şi prin accesarea site-ului OSIM:
 
– formulare pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, etc. mărci pe plan internaţional – referire la pagina OMPI; formularele se completează pe calculator (nu se primesc scrise de mână), în engleză, franceză sau spaniolă, în două exemplare.
 
– taxele privind procedurile de înregistrare, reînnoire, etc. mărci pe plan internaţional – referire la pagina OMPI

Totodată vă precizăm că şi prin SISTEMUL MADRID se poate solicita protecţie în Comunitatea Europeana (EM), aceasta fiind semnatară a Protocolului Aranjamentului de la Madrid. După completare, formularul ales trebuie depus la sediul OSIM, în două exemplare, însoţit de plata taxei de 333 lei plus câte 143 lei pentru fiecare clasă suplimentară începând cu cea de-a doua, sumă ce reprezintă contravaloarea certificării exactităţii datelor din dosarul naţional şi transmiterii cererii de înregistrare internaţionala a mărcii la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale de la Geneva (OMPI).

43. Cât costă înregistrarea unei mărci internaţionale?

Valoarea taxelor pentru înregistrarea internaţională a unei mărci se stabilesc în funcţie de felul mărcii, de numărul de clase şi de ţările în care se doreşte protecţia. Pe site-ul OSIM, la capitolul „Mărci şi Indicaţii Geografice” se găseşte un calculator de taxe cu trimitere la pagina OMPI.

44. Este diferenţă între marca internaţională şi marca Uniunii Europene?

Diferenţa între marca Uniunii Europene şi cea internaţională este că prima este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi poate fi solicitată direct la Alicante în Spania, fără a fi necesară înregistrarea naţională, în timp ce înregistrarea internaţională prin Aranjamentul de la Madrid permite înregistrarea numai în anumite ţări, dar este condiţionată de înregistrarea la nivel naţional. Se mai poate face înregistrare internaţională a unei mărci şi prin Protocolul Aranjamentului de la Madrid, pentru aceasta fiind suficient să fie depusă la oficiul naţional o cerere de înregistrare de marcă şi să fie achitată taxa de examinare de fond (nu este necesar să fie finalizată procedura de înregistrare).
O alta diferenţă se referă la acordarea mărcii în funcţie de ţările în care a fost solicitată protecţia. Astfel, o marcă internaţională poate fi refuzată la înregistrare în una sau mai multe ţări din lista statelor în care s-a solicitat protecţia, fără a afecta înregistrarea în restul ţărilor din lista. În cazul mărcii Uniunii Europene, dacă marca este refuzată la înregistrare (parţial sau total) într-una din ţările Uniunii Europene, va fi refuzată în toate ţările membre ale Uniunii – caracterul unitar al mărcii Uniunii Europene.

45. Ce trebuie să fac pentru a înregistra o marcă a Uniunii Europene?

Pentru a înregistra ca marcă a Uniunii Europene o denumire, însoţită sau nu de un element figurativ (desen), trebuie să depuneţi cererea de înregistrare de marca şi să plătiţi taxele aferente procedurilor.
Pentru depunerea cererii la EUIPO aveţi următoarele posibilităţi:
– să trimiteţi cererea on-line, accesând site-ul http://www.euipo.europa.eu;
– prin fax la numărul +34 965 131 344;
IMPORTANT! Începând cu 1 ianuarie 2018 însă, faxul nu va mai fi acceptat pentru depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor UE sau pentru reînnoirile mărcilor UE, cu excepția cazului în care este utilizat ca sistem de rezervă atunci când depunerea electronică nu este posibilă din cauza unor defecțiuni tehnice. Într-o astfel de situație, solicitanții pot transmite o depunere prin fax dacă:
(1) pentru cererile de înregistrare a mărcilor UE, retransmit aceeași cerere prin depunere electronică în termen de trei zile lucrătoare;
(2) pentru reînnoiri ale mărcilor UE, transmit cererea de reînnoire prin fax cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de expirarea termenului inițial sau prelungit acordat pentru reînnoire.
Pe site-ul nostru, la capitolul „Mărci şi Indicaţii Geografice”, găsiţi indicaţia „Formularele pentru utilizarea procedurilor de înregistrare, reînnoire, etc. pentru mărci şi indicaţii geografice pe plan internaţional”, de unde puteţi intra pe depunerea electronica Înregistrați-vă marca, sau accesând direct link-ul: https://www.euipo.europa.eu/ohimportal/ro/apply-now.

46. Dacă marca este constituită din cuvinte şi element grafic (desen), pentru cererea de marcă a Uniunii Europene, trebuie depusă într-un anumit format şi trebuie să fac o descriere a acesteia?

În conformitate cu Noul Regulament privind marca UE, aplicabil începând cu data de 01 octombrie 2017, cerința privind reprezentarea grafică nu se mai aplică la depunerea cererii de înregistrare a mărcii. Aceasta înseamnă că, începând cu data respectivă, semnele vor putea fi reprezentate în orice formă corespunzătoare cu ajutorul tehnologiei general disponibile, cu condiția ca reprezentarea să fie clară, precisă, autonomă, ușor accesibilă, inteligibilă, durabilă și obiectivă.
De asemenea, descrierea mărcii, nu mai este obligatorie.

47. Cât costă şi unde se plătesc taxele pentru marca Uniunii Europene?

Pentru înregistrarea unei mărci UE se plătește o taxă unică. Taxe de bază este de 850 EURO pentru o clasă de produse sau servicii. Dacă cererea dumneavoastră vizează mai mult de o clasă de produse și/sau servicii, se aplică o taxă de 50 EURO pentru a doua clasă și de 150 EURO pentru fiecare clasă suplimentară.
EUIPO nu emite o cerere de plată şi nu eliberează facturi.
Conturile curente pentru achitarea taxelor pot fi deschise printr-o cerere scrisă, trimisă la EUIPO, la următoarea adresă : European Union Intellectual Property Office, Finance Departament, Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spania ; tel. (34)965 139 100, fax (34) 965 131 344.
Transferurile trebuie efectuate într-unul dintre următoarele conturi bancare ale OHIM :
1) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA): Cont bancar (IBAN): ES880182-5596-90-0092222222, Alicante (Spania), Cod Swift ( BIC): BBVAESMMXXX;
2) LA CAIXA: Cont bancar (IBAN): ESO3 2100-2353-01-0700000888, Alicante (Spania), Cod Swift (BIC): CAIXESBBXXX.

48. Marca Uniunii Europene comunitară este valabilă şi pe teritoriul României?

O marcă a Uniunii Europene este protejată în toate statele membre ale Uniunii Europene, aşadar inclusiv in România.