Informații de interes public

Solicitarea informațiilor de interes public

Numele şi prenumele responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice

 • dna Renate Cristina ZĂNGĂNESCU – responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
  telefon: 037.282.59.85, e-mail: renate.zanganescuosim.ro
 • dna Irina TOLTICĂ – locţiitor al responsabilului cu difuzarea informaţiilor publice
  telefon: 037.282.59.85, e-mail: irina.tolticaosim.ro

Responsabil RGPD

 • cons. Jur. Marius MARUDA
  telefon: 073.570.08.27, e-mail: RPDCPosim.ro

Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Modalităţi de contestare a răspunsului OSIM cu privire la informaţiile de interes public solicitate

 • În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, cu privire la solicitarea de informaţii publice, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază, sau la Tribunalul Bucureşti.
 • Plângerea se face în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de răspuns al OSIM.
 • Formular pentru reclamaţii administrative: fișier format doc | fișier format pdf