Categorii de documente produse sau gestionate conform legii

Lista categoriilor de documente produse sau gestionate potrivit legii:

  • Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială (BOPI);
  • Revista Română de Proprietate Industrială (RRPI) Începând cu data de 14 aprilie 2020 O.S.I.M. nu va mai edita şi publica Revista Română de Proprietate Industrială.  /  Conform ORDIN nr. 35/14.04.2020 ;
  • informaţiile conţinute în Registrul de cereri depuse şi în Registrul pentru desene şi modele, precum şi în Registrul mărcilor, accesibile pe Internet;
  • brevetele de invenţie;
  • cererile de brevet de invenţie publicate;
  • modelele de utilitate înregistrate;
  • listele de şedinţă şi soluţiile pronunţate de către Comisia de Reexaminare Invenţii şi Comisia de Contestaţii Mărci / Desene şi Modele;
  • Raportul anual al OSIM;
  • date statistice privind înregistrarea şi acordarea titlurilor de protecţie, aşa cum sunt prezentate în Raportul anual al OSIM.