Anunţuri achiziţii publice – 2021

 

27.01.2021
Anunţul de participare simplificat pentru atribuirea contractului de furnizare și instalare sisteme redundante de climatizare este publicat in SEAP cu NR.SCN1081405 / 27.01.2021