Anunţuri achiziţii publice – 2021

 

01.11.2021

Documentația de atribuire pentru achiziționarea de echipamente (5 loturi – laptop-uri, centrală de incendiu, apelator GSM, echipament Fortigate) prin Procedura Simplificată în SEAP, este publicată integral în SEAP având numărul Anunțului SCN1096107/01.11.2021.


13.09.2021

Documentația de atribuire aferentă achiziției de Servicii de formare profesională pentru proiectul ”Consolidarea capacității de implementare și evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordonează Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și Ministerul Economiei” SIPOCA 583/127610 este disponibilă pe SICAP, având Anunțul de participare simplificat SCN1092858/13.09.2021


26.08.2021

Anunț de participare simplificat pentru atribuirea contractului de furnizare și instalare de aparate de aer condiționat , este publicat în SEAP cu numărul SCN1091824/ 25.08.2021.


19.08.2021

În vederea achiziționării de servicii de audit de securitate informatică , instituția a publicat în SEAP Anunțul publicitar nr. ADV 1233873/19.08.2021


19.08.2021

În vederea achiziționării de servicii de refacere/modernizare a site-ului OSIM, instituția a publicat în SEAP Anunțul publicitar nr. ADV 1233867/19.08.2021


26.07.2021

Anunț de participare la Licitația deschisă pentru atribuirea unor Contracte de furnizare pentru diferite tipuri de Licențe ( 9 loturi), este publicat în SEAP cu numărul CN1033320, cu data limită de deschidere a ofertelor: 30.08.2021, ora 15:00.


08.06.2021

Anunț de participare la Licitația deschisă pentru atribuirea Acordului Cadru pentru furnizare de tonere 2021-2023, este publicat în SEAP cu numărul CN1031593 / 08.06.2021, cu data limită de deschidere a ofertelor: 05.07.2021, ora 15:00.


21.05.2021

Anunț de participare la Licitația deschisă pentru atribuirea Acordului Cadru privind achiziția de energie electrică pentru sediul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, este publicat în SEAP cu numărul CN1031120, cu data limită de deschidere a ofertelor: 22.06.2021, ora 15:00.


07.05.2021

Anunț de participare la Licitația deschisă pentru atribuirea unor Contracte de furnizare furnizare diferite echipamente IT pentru 5 loturi, este publicat în SEAP cu numărul CN1030682, cu data limită de deschidere a ofertelor: 31.05.2021, ora 15:00.


27.01.2021
Anunţul de participare simplificat pentru atribuirea contractului de furnizare și instalare sisteme redundante de climatizare este publicat in SEAP cu NR.SCN1081405 / 27.01.2021