Anunţuri achiziţii publice – 2020

 

21.10.2020
Anunţul de participare simplificat pentru contractarea Serviciilor de curaţenie pentru sediul OSIM 2021 cu condiţie suspensivă, este publicat în SEAP cu numărul [SCN1077377]/21.10.2020


30.06.2020
Procedura simplificată pentru atribuirea Contractelor de furnizare Echipamente IT, licențe și software pentru 10 loturi este publicată în SEAP cu Anunțul de participare simplificat: [SCN1070796]


25.03.2020
Anunţul de participare la Licitaţia deschisă pentru atribuirea Acordului Cadru pentru servicii de transport aerian pentru intervalul iunie 2020 – decembrie 2023, este publicat în SEAP cu numărul CN1020006